Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Byggentreprenader - 7427-2020

08/01/2020    S5    Byggentreprenader - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Tyskland-Berlin: Anläggningsarbeten för järnvägar

2020/S 005-007427

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 181-441727)

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Postadress: Europaplatz 1
Ort: Berlin
Nuts-kod: DE30
Postnummer: 10557
Land: Tyskland
Kontaktperson: Schrader, Jens
E-post: jens.schrader@deutschebahn.com
Telefon: +49 4039181657
Fax: +49 6926521083

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

NIAZ3 Hbf Braunschweig 2 BA

Referensnummer: 19FEI41165
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45234100
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

NIAZ3 Hbf Braunschweig 2 BA.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/01/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441727

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: I.3)
Plats där texten ska ändras: Kommunikation
I stället för:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter//DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=G%252bgAkxTJXsE%253d

Ska det stå:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter//DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=CLM9FFHu0SM%253d

Avsnitt nummer: I.3)
Plats där texten ska ändras: Kommunikation
I stället för:

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt

FS.EI-N – Beschaffung Infrastruktur Region Nord

Hammerbrookstraße 44

Hamburg

20097

DE

Schrader, Jens

+49 4039181657

jens.schrader@deutschebahn.com

+49 6926521083

DE600

http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Ska det stå:

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt

FE.EI-N – Beschaffung Infrastruktur Region Nord

Hammerbrookstraße 44

Hamburg

20097

DE

Schrader, Jens

+49 4039181657

jens.schrader@deutschebahn.com

+49 6926521083

DE600

http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Avsnitt nummer: III.2.2)
Plats där texten ska ändras: Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
I stället för:

Für folgende Leistungen muss das für die Ausführung vorgesehene Unternehmen in einem Präqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert sein. Form und Zeitpunkt der Vorlage der Nachweise sowie Angaben zu den Teilnahmebedingungen und zum Präqualifikationsverfahren sind III.1.1) bis III.1.4), den Bewerbungsbedingungen (BWB) Ziff. 17 und Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) unter „Leistungserbringung durch präqualifizierte Unternehmen“ zu entnehmen:

Oberbau konventionell – Schotter:

— Gleise,

— Strecken II; Mischverkehr 121-160 km/h.

Konstruktiver Ingenieurbau:

— massive Stützbauwerke,

— Bauen unter Eisenbahnbetrieb.

Allgemeiner Erd- und Tiefbau:

— Erdbauwerke,

— Erdbauwerke – Bauen unter Eisenbahnbetrieb.

Bauleistungen für Kabel:

— Kabelführungssysteme incl. Tiefbau,

— Bauleistungen für Kabel – Bauen unter Eisenbahnbetrieb.

Ska det stå:

Für folgende Leistungen muss das für die Ausführung vorgesehene Unternehmen in einem Präqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert sein. Form und Zeitpunkt der Vorlage der Nachweise sowie Angaben zu den Teilnahmebedingungen und zum Präqualifikationsverfahren sind III.1.1) bis III.1.4), den Bewerbungsbedingungen (BWB) Ziff. 17 und Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) unter „Leistungserbringung durch präqualifizierte Unternehmen“ zu entnehmen:

Oberbau konventionell – Schotter

— Gleise,

— Strecken III; Regionalverkehr 50 - 120 km/h.

Konstruktiver Ingenieurbau

— Massive Stützbauwerke,

— Bauen unter Eisenbahnbetrieb.

Allgemeiner Erd- und Tiefbau

— Erdbauwerke,

— Erdbauwerke – Bauen unter Eisenbahnbetrieb.

Bauleistungen für Kabel:

— Kabelführungssysteme incl. Tiefbau,

— Bauleistungen für Kabel – Bauen unter Eisenbahnbetrieb.

VII.2)Övriga upplysningar: