Ehitustööde hankel... - 74977-2016

05/03/2016    S46    Euroopa Liidu Kohus - Ehitustööde hankelepingud - Hankelepingu sõlmimise teade - Piiratud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Turvatud ruumide täiustamise ja ümberehitamise tööd

2016/S 046-074977

Hankelepingu sõlmimise teade

Ehitustööd

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
plateau de Kirchberg
Kontaktisik: Alexandra de Maleville
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 43034705
E-post: alexandra.de_maleville@curia.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu/

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Turvatud ruumide täiustamise ja ümberehitamise tööd
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Ehitustööd
NUTS kood
II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus

Pindalaga 60 m2 turvatud ruumide täiustamise ja ümberehitamise tööd, sh nende tööde tegemise kavad ja eritehnikad.

II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45262700, 45262400, 45312200, 45421100, 35120000, 45421141, 45421147, 45432000

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2015/S 216-393265 , 7.11.2015

V osa: Hankelepingu sõlmimine

V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
22.2.2016
V.2)Teave pakkumuste kohta
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Menetlus luhtus

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
VI.2)Lisateave:
Menetlus luhtus.
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ
VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
24.2.2016