Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Varor - 8567-2020

09/01/2020    S6    Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Tyskland-Bad Tölz: Terrängfordon

2020/S 006-008567

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Bergwacht Bayern im BRK
Postadress: Am Sportpark 6
Ort: Bad Tölz
Nuts-kod: DE216
Postnummer: 83646
Land: Tyskland
E-post: paul.schenk@bergwacht-bayern.org
Telefon: +49 80417943844
Fax: +49 80417943850

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.deutsche-evergabe.de

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Einsatzleitfahrzeuge Bergwacht

Referensnummer: n.def.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34113200
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Kauf von 6 Bergrettungsfahrzeugen in 5 Los.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 131 175.44 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Basisfahrzeug Gross

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34113000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE216
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Geländegäniges Allradfahrzeug; Platz für 5 Personen; max. 3,5 to zgg. 5 Türen gem. Beschreibung.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Basisfahrzeug klein

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34113000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE216
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Geländegängiges Allradfahrzeug; Platz für 2 Personen + 2 Notsitze; Untersetzergetriebe; max. zgg 3,5 to gem. Beschreibung.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Beklebung CI BWB

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34113000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE216
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beklebung der Fahrzeuge gem. Beschreibung und Vorlage im CI der BWB.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Sondersignalanlage

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34113000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE216
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lieferung 6 Sätzen Sondersignalanlage (Balken, Bediengerät, abgesetzte Hörner, Frontblitzer, Kabelbaum) gem. Beschreibung.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Los 5 Um- Einbau BOS für Einsatzleitfahrzeug

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34113000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE216
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Verbau Sondersignalanlage, Behördenfunk, etc. gem. der Beschreibung.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 206-501595
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Basisfahrzeug Gross

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/01/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Badermainzl GmbH & Co. KG
Ort: Felkirchen-Westerham
Nuts-kod: DE21K
Postnummer: 83620
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 107 611.44 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Basisfahrzeug klein

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Beklebung CI BWB

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/01/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Werbetechnik-Süd GmbH
Ort: Wackersberg/Oberfischbach
Nuts-kod: DE216
Postnummer: 83646
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 914.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Sondersignalanlage

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/01/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Hella GmbH & Co. KGaA
Ort: Lippstadt
Nuts-kod: DE1
Postnummer: 59552
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 9 900.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

Los 5 Um- Einbau BOS für Einsatzleitfahrzeug

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/01/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Autozentrum Isarring GmbH
Ort: Lenggries
Nuts-kod: DE216
Postnummer: 83661
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 11 750.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Vergabekammer Südbayern
Postadress: Maximilianstraße 39
Ort: München
Postnummer: 80538
Land: Tyskland
E-post: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/01/2020