Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 91367-2019

TIЗаглавиеБългария-Костинброд: Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
NDНомер на публикацията на обявлението91367-2019
PDДата на публикуване26/02/2019
OJНомер на броя на ОВ S40
TWГрад/населено място на купувачаКОСТИНБРОД
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Костинброд (000776363)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен21/02/2019
DTКраен срок за подаване04/04/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79400000 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG412
IAИнтернет адрес (URL)http://kostinbrod.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС