Palvelut - 91773-2022

21/02/2022    S36

Italia-Ispra: Operatiivinen tuki satojen seuranta- ja ennustetoimia varten (AMRSOP)

2022/S 036-091773

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Yhteinen tutkimuskeskus (JRC), JRC.D - Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 - Food Security
Postiosoite: Via Enrico Fermi 2749
Postitoimipaikka: Ispra (VA)
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Postinumero: 21027
Maa: Italia
Sähköpostiosoite: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/jrc/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Operatiivinen tuki satojen seuranta- ja ennustetoimia varten (AMRSOP)

Viitenumero: JRC/IPR/2021/OP/1920
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
77100000 Maatalousalan palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Yhteisen maatalouspolitiikan horisontaalista säätelyä koskevan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 maatalousresurssien seurantaa koskevan 22 artiklan mukaisesti yhteisen tutkimuskeskuksen JRC.D.5-yksikkö antaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO:lle oikea-aikaista, riippumatonta ja laadukasta tietoa satojen tilasta ja kehityksestä sekä määrällisiä ennusteita sadoista ja tuotannosta EU:ssa ja naapurimaissa. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO käyttää kyseisiä tietoja elintarviketurvan varmistamiseen ja maatalousmarkkinoita koskevien päätösten tekemiseen.

Operatiivisilla palveluilla tuetaan MARS-satoennustejärjestelmän (MCYFS) toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä. Järjestelmä on JRC:n sadonseurantatoimien ydin.

MARS-satoennustejärjestelmää (MCYFS) varten tarkoitetut operatiiviset palvelut järjestetään nykyisessä hankinnassa kolmessa eri erässä.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Maatalouteen liittyvät meteorologiset tiedot

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
77100000 Maatalousalan palvelut
72240000 Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut
72310000 Tiedon käsittelypalvelut
72420000 Internetin kehittämispalvelut
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
72320000 Tietokantapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Pääasiallinen suorituspaikka:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Maatalousmeteorologisten tietojen hankinta ja käsittely.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: laatu / Painotus: 60 %
Hinta - Painotus: 40 %
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Satelliittitiedot

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
77100000 Maatalousalan palvelut
72240000 Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut
72310000 Tiedon käsittelypalvelut
72320000 Tietokantapalvelut
72420000 Internetin kehittämispalvelut
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Pääasiallinen suorituspaikka:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Satelliittitietojen hankinta ja käsittely.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: laatu / Painotus: 60 %
Hinta - Painotus: 40 %
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Satomalleista saatavat agronomiset tiedot

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
77100000 Maatalousalan palvelut
72240000 Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut
72310000 Tiedon käsittelypalvelut
72320000 Tietokantapalvelut
72420000 Internetin kehittämispalvelut
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Pääasiallinen suorituspaikka:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Satomalleista ja -tilastoista saatavien maataloudellisten tietojen käsittely ja visualisointi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: laatu / Painotus: 60 %
Hinta - Painotus: 40 %
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 216-567409
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 2
Nimi:

Satelliittitietojen hankinta ja käsittely

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/02/2022