Piegādes - 96986-2016

Rādīt kompakto skatījumu

22/03/2016    S57

Šveice-Neuchâtel: Elektrība, siltumapgāde, saules enerģija un kodolenerģija

2016/S 057-096986

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Département logistique
Pasta adrese: Rue de la Maladière 45
Pilsēta: Neuchâtel
Pasta indekss: 2000
Valsts: Šveice
Kontaktpersona(-as): Anne-Laure Razimbaud

Papildu informāciju var saņemt:
Pilns nosaukums: Département Logistique
Interneta adrese: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=905997

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
Pilns nosaukums: EPS Energie Pool Schweiz AG
Pasta adrese: Thurgauerstrasse 54
Pilsēta: Oerlikon
Pasta indekss: 8050
Valsts: Šveice
Kontaktpersona(-as): Philippe Derron

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.3)Galvenā darbības joma
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Appel d'offres publique pour la fourniture d'énergie électrique pour l'hôpital Neuchâtelois (HNE).
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Pirkums
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Les sites à fournir sont situés dans le Canton de Neuchâtel. Le détail est fourni dans les documents annexés.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Cette description est contenue dans les documents annexés.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

09300000 Elektrība, siltumapgāde, saules enerģija un kodolenerģija, 71314000 Enerģijas un saistītie pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
II.2.2)Informācija par iespējām
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Conformément aux critères cités dans les documents.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Coûts à inclure dans le prix offert: Conformément aux critères cités dans les documents.
Coûts à inclure dans le prix offert: Conformément aux critères cités dans les documents.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Admises. Tous les membres doivent respecter les conditions.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: jā
Konkrētu nosacījumu apraksts: Conditions générales de participation: Conformément aux critères cités dans les documents.
Sous-traitance: Admis selon l'art. 34 de la loi cantonale sur les marchés publics LCMP 601.72.
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
III.2.3)Tehniskās spējas
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
Appel d'offre HNE 2016-2017 (2018)
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu
IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: jā
Maksājuma noteikumi un veids: Aucun émolument de participation n'est requis.
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
10.5.2016 - 14:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
franču valoda.
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
VI.3)Papildu informācija
Des offres partielles ne sont pas admises.
Négociations: Les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites.
Indication des voies de recours: Conformément à la procédure décrite dans le document.
Délai de livraison / Remarques:
Délai de clôture pour le dépôt des offres / Remarques: Seules les offres arrivées conformément au processus décrit dans les documents, dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération. Les offres arrivées après le délai fixé seront exclues de l'adjudication.
Publication de référence nationale: SIMAP de la 18.3.2016, doc. 905997.
Délai souhaité pour poser des questions par écrit: 18.4.2016.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām
VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
18.3.2016