Služby - 309544-2016

07/09/2016    S172    - - Služby - Předběžné oznámení bez výzvy k účasti v soutěži - Přímé udělení smlouvy 

Česká republika-Karlovy Vary: Služby veřejné železniční dopravy

2016/S 172-309544

Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby

Běžný formulář pro oznámení podle čl. 7 odst. 2 nařízení 1370/2007 bude zveřejněn jeden rok před zahájením řízení výzvy k podání nabídek nebo přímým zadáním v dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie.

<regulation_20071370> (cs)

Oddíl I: Příslušný orgán

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Karlovarský kraj
70891168
Závodní 353/88
Kontaktní místo: Krajský úřad Karlovarského kraje
K rukám: Mgr. Vladimír Malý
360 01 Karlovy Vary
Česká republika
Tel.: +420 354222111
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Fax: +420 353331509

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.kr-karlovarsky.cz

Elektronický přístup k informacím: http://ezak.kr-karlovarsky.cz

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Typ příslušného orgánu
Regionální či místní orgán
I.3)Hlavní předmět činnosti
Železniční služby
I.4)Uzavření smlouvy jménem dalších příslušných orgánů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce:
Zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje.
II.1.2)Typ smlouvy, oblast(-i) pokryté službou veřejné dopravy
Kategorie služeb č. T-01: Služby železniční dopravy
Oblasti pokryté službami veřejné dopravyHlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Územní obvod Karlovarského kraje se zajížděním vybraných vlakových spojů do územního obvodu Ústeckého a Plzeňského kraje.

Kód NUTS CZ041

II.1.3)Stručný popis zakázky
Zajištění veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě v rozsahu a skladbě spojů dle požadavků Karlovarského kraje na tratích:
— trať 140: úsek Cheb – Perštejn,
— trať 141: úsek Karlovy Vary – Merklín,
— trať 142: úsek Karlovy Vary dol.n. – Potůčky st. hr.(vlak pokračuje v jízdě do Johanngeorgenstadtu),
— trať 144: úsek Loket předměstí – Nová Role,
— trať 146: úsek Cheb – Luby u Chebu,
— trať 147: úsek Cheb – Plesná,
— trať 148: úsek Cheb – Hranice v Čechách a úsek Aš – Aš st. hr.,
— trať 149: úsek Horní Slavkov, Kounice – Karlovy Vary dolní nádraží,
— trať 161: úsek Bečov nad Teplou – Libkovice,
— trať 170: úsek Cheb – Plzeň hl. os. n.,
— trať 179: úsek Cheb – Cheb st. hr.
Do zamýšlených výkonů nejsou zahrnuty dopravní výkony na tratích 140 a 170, jejichž objednání Karlovarský kraj notifikoval v oznámení předběžných informací dne 01.07.2016 pod číslem dokumentu 223439-2016.
Zakázka nebude dělena, objednatel uzavře jednu smlouvu na všechny uvedené tratě.
Při zajišťování dopravní obslužnosti mimo územní obvod Karlovarského kraje bude objednatel spolupracovat a dopravní obslužnost koordinovat ve spolupráci s Plzeňským a Ústeckým krajem včetně zamýšlené směny recipročních dopravních výkonů. U tratí 148 a 179 bude objednatel při organizaci přeshraniční dopravy spolupracovat s bavorským organizátorem dopravy Bayerische Eisenbahngesellschaft mBH včetně možné směny recipročních výkonů.
II.1.4)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

60210000

II.1.5)Informace o subdodávkách
Předpokládá se subdodávání: ne
II.2)Množství a/nebo hodnota služeb:
II.3)Očekávaný začátek a doba trvání smlouvy nebo časové omezení pro dokončení
Zahájení: 15.12.2019
Doba trvání v měsících: 180 (ode dne zadání zakázky)
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
o přepravě po železnici (čl. 5 odst. 6 nařízení 1370/2007)
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo:
IV.3.2)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů
IV.3.3)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
IV.3.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
IV.3.5)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.3.6)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Další informace:
VI.2)Odvolací řízení
VI.2.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení
VI.2.2)Podání odvolání
VI.2.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.3)Oznámení o uzavření smlouvy:
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
2.9.2016