Oficiálne webové stránky Európskej únie

1684-2024 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu