Oficiálne webové stránky Európskej únie

2198-2024 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu