Oficiálne webové stránky Európskej únie

337446-2024 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu