Oficiálne webové stránky Európskej únie

3632-2024 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu