Služby - 3-2018

03/01/2018    S1

Portugalsko-Lisabon: Služby mobilní komunikace a vybavení

2018/S 001-000003

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Poštovní adresa: Praça Europa 4
Obec: Lisbon
Kód NUTS: PT170 Not specified
PSČ: 1249-206
Země: Portugalsko
Kontaktní osoba: Torne Isabel
E-mail: OPEN222017@emsa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby mobilní komunikace a vybavení

Spisové číslo: EMSA/OP/22/2017
II.1.2)Hlavní kód CPV
64200000 Telekomunikační služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je pořízení mobilních hlasových a datových komunikačních služeb v Portugalsku a v zahraničí v podobě roamingu a vybavení (zařízení) pro mobilní komunikaci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 130 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
64210000 Telefonní služby a přenos dat
64211200 Dálkové telefonní služby
64212000 Mobilní telefonní služby
64212100 Služby krátkých textových zpráv (SMS)
64211100 Místní telefonní služby
64214000 Služby neveřejné podnikové telefonní sítě
72400000 Internetové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: PT PORTUGAL
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je pořízení mobilních hlasových a datových komunikačních služeb v Portugalsku a v zahraničí v podobě roamingu a vybavení (zařízení) pro mobilní komunikaci. Vzhledem k povaze požadovaných služeb nemohla Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) určit na trhu alespoň pět hospodářských subjektů, které by mohly být osloveny a které by v rámci tohoto zadávací řízení byly schopny předložit svou nabídku. V důsledku toho bylo rozhodnuto, že bude využito otevřeného řízení. Využití tohoto typu řízení umožňuje otevření veřejné zakázky pro více subjektů než pro výše uvedených alespoň pět, jako je tomu u řízení střední hodnoty. Využití otevřeného řízení posílí hospodářskou soutěž na trhu a zvýší pravděpodobnost, že budou podány kvalitnější nabídky.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 130 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka na služby bude mít počáteční dobu trvání v délce 12 měsíců s možností prodloužení až třikrát o stejnou dobu trvání v délce 12 měsíců při každém prodloužení.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Požadavky: Uchazeči musí mít právní a regulativní způsobilost věnovat se odborné činnosti požadované pro plnění této zakázky.

Důkazy: Platná licence vydaná regulačním orgánem Anacom na provozování mobilních služeb v Portugalsku (nebo případně obdobná licence pro jinou zemi).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

V souladu s ustanoveními návrhu smlouvy k dispozici ve vyhrazeném oddíle zadávacího řízení v platformě elektronického zadávání zakázek (e-tendering) na internetové adrese http://simap.ted.europa.eu/

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/01/2018
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 30/06/2018
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/02/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

V úředních prostorách Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugalsko.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude veřejné a otevírání nabídek se může zúčastnit zástupce každého uchazeče. Pokud má vaše společnost v úmyslu zúčastnit se, laskavě zašlete žádost na následující e-mailovou adresu (nejpozději 5 kalendářních dní před datem otevření): OPEN222017@emsa.europa.eu s uvedením jména účastnící se osoby a uchazeče, kterého bude zastupovat.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

V průběhu celé doby trvání řízení je zakázán kontakt mezi agenturou EMSA a uchazeči, nenastanou-li výjimečné okolnosti, a i tehdy pouze za následujících podmínek:

a) Před konečnou lhůtou pro podání nabídek:

— na žádost uchazeče může EMSA poskytnout další informace, ovšem výhradně za účelem ujasnění obsahu zadávací dokumentace.

Veškeré žádosti o dodatečné informace musí být předkládány v písemné formě a zasílány prostřednictvím platformy elektronického zadávání zakázek (e-tendering) na internetové adrese http://simap.ted.europa.eu/ ve vyhrazeném oddíle příslušného zadávacího řízení.

EMSA nemá povinnost odpovědět na žádosti o další informace, které budou podány méně než 6 pracovních dnů před lhůtou pro podání nabídek.

— EMSA může z vlastní iniciativy informovat zainteresované strany o možných chybách, nepřesnostech, neúplnostech nebo jakýchkoliv dalších úřednických pochybeních v zadávací dokumentaci.

— Jakékoli dodatečné informace, včetně informací uvedených výše, budou zveřejněny ve vyhrazeném oddíle zadávacího řízení prostřednictvím platformy elektronického zadávání zakázek (e-tendering) na internetové adrese http://simap.ted.europa.eu/. Tento příslušný oddíl internetové stránky bude pravidelně aktualizován a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na něj v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací a úprav.

b) Po otevření nabídek:

— v případě, že budou zapotřebí vysvětlení nebo bude nutno opravit zjevné úřednické chyby v nabídce, může se EMSA na uchazeče obrátit za předpokladu, že se v důsledku provedených změn nezmění podmínky nabídky.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/12/2017