Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Služby - 50-2017

03/01/2017    S1    Evropský parlament - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: Desetileté a dvouleté pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti zhotovitele

2017/S 001-000050

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: plateau de Kirchberg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU
PSČ: 2929
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2026
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Desetileté a dvouleté pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti zhotovitele.

Spisové číslo: 06C60/2016/M046.
II.1.2)Hlavní kód CPV
66510000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský parlament má v úmyslu:

uzavřít přímou smlouvu o doplňkovém desetiletém a dvouletém pojistném krytí odpovědnosti s vedoucím projektu a jeho zástupci v souvislosti s budovami Wilfried Martens a Domem Evropské historie v Bruselu s cílem zajistit optimální převzetí stavebních prací a užívání za bezpečných podmínek – položka č. 1;

uzavřít rámcovou smlouvu o doplňkovém desetiletém a dvouletém pojistném krytí odpovědnosti s vedoucím projektu a jeho zástupci v souvislosti s budovami Vzdělávacího střediska (ex-Montoyer 63) a „square de Meeûs“ v Bruselu s cílem zajistit optimální převzetí stavebních prací a užívání za bezpečných podmínek – položka č. 2;

uzavřít přímou smlouvu o pojistném krytí odpovědnosti zhotovitele, pokud jde o projekt na restrukturalizaci a modernizaci budovy Vaclav Havel ve Štrasburku s cílem uzavřít pojištění optimálního převzetí stavebních prací a užívání za bezpečných podmínek – položka č. 3.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Desetileté a dvouleté pojištění odpovědnosti v Bruselu – budova Wilfried Martens a Dům Evropské historie

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
66510000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel, Belgie.

II.2.4)Popis zakázky:

V rámci této zakázky je cílem uzavřít pojištění podle článků 1792 a 2270 belgického občanského zákoníku pro architekty, zhotovitele a další osoby spojené s vedoucím projektu či jeho zástupci prostřednictvím zakázky na pronájem služeb s ohledem na jejich desetiletou odpovědnost za hlavní práce a dvouletou odpovědnost za menší práce (kontrolované položky) ve všech záležitostech, na které se nevztahuje desetileté pojištění odpovědnosti zhotovitele, jež mohli zhotovitelé uzavřít.

Všechny zakázky podepsané zhotoviteli mohou být zpřístupněny na první žádost během návštěvy pracoviště.

V rámci této zakázky jsou subdodavatelé stavitelů uvedených výše konkrétně pojištěni na škody podobné povahy, jako jsou škody, z nichž vyplývá odpovědnost stanovená v článcích belgického občanského zákoníku.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 120
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Doplňkové desetileté a dvouleté pojištění odpovědnosti v Bruselu – budovy „square de Meeûs“ a Vzdělávacího střediska (ex-Montoyer 63)

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
66510000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel, Belgie.

II.2.4)Popis zakázky:

V rámci této zakázky je cílem uzavřít pojištění podle článků 1792 a 2270 belgického občanského zákoníku pro architekty, zhotovitele a další osoby spojené s vedoucím projektu či jeho zástupci prostřednictvím zakázky na pronájem služeb s ohledem na jejich desetiletou odpovědnost za hlavní práce a dvouletou odpovědnost za menší práce (kontrolované položky) ve všech záležitostech, na které se nevztahuje desetileté pojištění odpovědnosti zhotovitele, jež mohli zhotovitelé uzavřít.

Všechny zakázky podepsané zhotoviteli mohou být zpřístupněny na první žádost během návštěvy pracoviště.

V rámci této zakázky jsou subdodavatelé stavitelů uvedených výše konkrétně pojištěni na škody podobné povahy, jako jsou škody, z nichž vyplývá odpovědnost stanovená v článcích belgického občanského zákoníku.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Pojištění odpovědnosti zhotovitele, co se týče krytí projektu na restrukturalizaci a modernizaci budovy Vaclav Havel ve Štrasburku

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
66510000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FR42
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk, Francie.

II.2.4)Popis zakázky:

V rámci této zakázky je cílem pokrytí, aniž by byla požadována jakákoliv odpovědnost, poplatků za všechny stavební práce na opravu škod, jak co se týče příčin a následků, tak i těch vyplývajících z defektu podkladu, stejné povahy jako škody spadající do rozsahu odpovědnosti zhotovitelů podle článku 1792-1 francouzského občanského zákoníku, v případě výrobců a podobných stran, jakož i technického kontrolora v rámci článku 1792 francouzského občanského zákoníku, tj. škody, které:

— ohrožují pevnost konstitutivních struktur stavebního procesu,

— ovlivňují uvedené konstrukce v 1 z jejich dílčích prvků nebo 1 z jejich prvků vybavení, což je dělá nevhodné pro jejich destinaci,

— ovlivňují pevnost 1 z jejich prvků vybavení, které jsou charakteristické z hlediska životaschopnosti, základu, rámu, uzavřených či otevřených konstrukcí podle 1792-2 francouzského občanského zákoníku.

Stavební práce na opravu škod budou také zahrnovat:

— náklady na stavební práce zahrnující jakoukoliv nezbytnou demolici, odklízení, odstraňování či demontáž, vyztužení, výměnu či novou montáž, včetně výkopových prací a zasypání zeminou, a zařízení,

— náklady na pojištění odpovědnosti zhotovitele týkající se oprav prováděných u vzniklé pojištěné škody, pokud tyto práce jsou samy o sobě předmětem povinného doplňkového pojištění zhotovitele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 120
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

nabídky mohou být předloženy zprostředkovateli pojištění a pojišťovnami.

V případě, že je uchazeč zprostředkovatelem pojištění nebo vedoucí pojišťovna zastupující další pojišťovny, je povinen poskytnout listinný doklad o tom, že získal 100 % pojištění rizik, na která má být uzavřeno pojištění, při podávání své nabídky v rámci této výzvy k účasti v nabídkovém řízení. Položky, které mají být zaslány, budou zahrnovat například nabídku podepsanou vedoucím pojistitelem nebo všemi pojistiteli, pověřencem více společností atd.

Pokud je uchazečem zprostředkovatel, je povinen podepsat pojistnou smlouvu (smlouvy) uvedenou v této výzvě k podání nabídek přímo s pojistitelem nebo vedoucím pojistitelem jménem nebo v zastoupení takového pojistitele či vedoucího pojistitele.

V návaznosti na předchozí odstavec je účast v řízeních výzvy k předkládání nabídek otevřena za stejných podmínek všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným organizacím, které spadají do rámce úmluv, a všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným organizacím ze zemí, které nejsou členskými státy EU, které s Evropskou unií uzavřely zvláštní dohodu v oblasti veřejných zakázek v rámci podmínek stanovených touto dohodou.

Zakázka je též otevřena příslušníkům zemí, které schválily mnohostrannou mezivládní dohodu WTO o zadávání veřejných zakázek v rámci podmínek uvedených touto smlouvou.

Pokud případný uchazeč nebude způsobilý dle této dohody, bude moci ve výjimečných případech být připuštěn Evropským parlamentem v režimu „ad hoc“ v rámci této výzvy k účasti v nabídkovém řízení, aniž by tím vznikl precedens nebo jakákoli povinnost do budoucna.

Pro stanovení způsobilosti musí uchazeči ve svých nabídkách uvést zemi, v níž mají svou hlavní kancelář nebo v níž sídlí. Musejí také předložit doklady vyžadované zákony jejich státu, včetně:

— zápisu v živnostenském nebo profesním rejstříku,

— souhlasu od kontrolního orgánu v oblasti pojišťovnictví v zemi jejich původu nebo jakéhokoliv jiného listinného důkazu prokazujícího, že splňují veškeré právní podmínky požadované k provádění obchodní činnosti v oblasti pokryté touto zakázkou (včetně dokladu o zápisu),

— dokladu o uzavření pojištění odpovědnosti spojeného s výkonem práce v případě zprostředkovatelů; osvědčení o solventnosti pro společnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, veškeré opětné pojištění,

— vedoucí pojistitelé a zprostředkovatelé budou vyzváni, aby předložili mandát společností (řádně podepsaný právní zástupcem každé zapojené společnosti a osvědčení prokazující pravomoci k podpisu zástupce).

Nebude-li žádný z těchto dokumentů uvádět dostatečné důkazy umožňující prokázat a potvrdit existenci takového oprávnění, může Evropský parlament přijmout od uchazeče jiné podobné úřední doklady.

V případě hospodářských seskupení bude každý člen muset předložit doklad o oprávnění zajišťovat předmět smlouvy.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 17/02/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/02/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Lucembursko, Prostory Evropského parlamentu.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Účastnit se může 1 zástupce každého uchazeče. 2 dny před datem pro otevírání nabídek by uchazeči měli zaslat jméno a pozici svého zástupce na e-mailovou adresu uvedenou pro tento účel v dokumentaci nabídkového řízení.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Evropský parlament zorganizuje návštěvy místa v termínu mezi 17.1.2017 a 19.1.2017 ve svých prostorách ve Štrasburku a v termínu od 24.1.2017 do 27.1.2017 ve svých prostorách v Bruselu.

Návštěva místa se bude konat individuálně (vždy s 1 společností). Účastnit se mohou maximálně 2 zástupci za každého uchazeče. Abychom připravili vaši vstupní propustku, zašlete nám prosím jméno své společnosti a název, pozici, číslo karty totožnosti a datum narození účastníků na adresu uvedenou níže (1 pracovní den před zahájením daného období). Vaši zástupci u sebe musí mít platný průkaz totožnosti. Po akreditaci vašich zástupců vám Evropský parlament podá informace o postupu při vstupu a o tom, kde se nachází bod setkání.

Plány budovy, spolu s jakýmikoliv dalšími informacemi souvisejícími s touto záležitostí budou předávány během návštěv.

Při návštěvách bude pořízen zápis.

Případné náklady na cestovné související s návštěvou místa ponesou uchazeči a jejich proplacení nebude možné nárokovat u Evropského parlamentu.

Účast na prohlídce místa je povinná: pouze uchazeči, kteří se prohlídky zúčastní, budou moci předložit nabídku. Jako důkaz o účasti bude sloužit podpis v prezenční listině.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1

Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tel.: +33 388172313

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Kancelář Tribunálu Evropské unie
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/12/2016