Služby - 2160-2017

04/01/2017    S2

Česká republika-Hradec Králové: Služby v oblasti lesnictví

2017/S 002-002160

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
Národní identifikační číslo: 42196451
Poštovní adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 500 08
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. František Hloušek
E-mail: zakazky@lesycr.cz
Tel.: +420 956999245
Fax: +420 495262391

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.lesycr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: státní podnik
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: lesnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Likvidace klestu (DNS).

II.1.2)Hlavní kód CPV
77200000 Služby v oblasti lesnictví
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v následujících pěstebních činnostech (dále jen „PČ“):

a) úklid a odstraňování klestu a těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva,

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 70 000 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
77211500 Péče o lesní porost
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v následujících pěstebních činnostech (dále jen „PČ“):

a) úklid a odstraňování klestu a těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva,

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Byl zřízen dynamický nákupní systém
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 249-457965
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Likvidace klestu (DNS)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
22/12/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Purum s.r.o.
Národní identifikační číslo: 62414402
Poštovní adresa: Národní 961/25
Obec: Praha 1-Staré Město
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
E-mail: kraft@purum.cz

Internetová adresa: http://www.purum.cz

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 70 000 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 70 000 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Likvidace klestu (DNS)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
22/12/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Českomoravská Lesní, a.s.
Národní identifikační číslo: 25952471
Poštovní adresa: Vančurova 1298/1
Obec: Svitavy
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 568 02
Země: Česko
E-mail: kulhavy@cmlesni.cz

Internetová adresa: http://www.cmlesni.cz

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 70 000 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 70 000 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Likvidace klestu (DNS)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
22/12/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Bohemia Green s.r.o.
Národní identifikační číslo: 02270404
Poštovní adresa: Štúrova 590/35
Obec: Teplice
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 415 01
Země: Česko
E-mail: info@bohemiagreen.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 70 000 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 70 000 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

1) Zadavatel v údajích o konečné hodnotě zakázky uvádí předpokládanou hodnotu DNS.

2) Zadavatel na základě nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vložil nový formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, ve kterém jsou promítnuté změny dle nového zákona. Tento formulář navazuje na původní dle starého zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uveřejněný formulář, a to konkrétně:

ID Formuláře: 679685, Evidenční číslo zakázky: 644265, Evidenční číslo formuláře: 7602021044265, Datum uveřejnění ve VVZ: 29.9.2016, Datum odeslání do TED: 29.9.2016, Typ: Řádný, Číslo a datum zveřejnění v TED: 2016/S 191-344335 zveřejněno 4.10.2016.

Na nově vložený formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení zadavatel navázal toto oznámení o výsledku zadávacího řízení.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 602 00
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 602 00
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/01/2017