Stavební práce - 6136-2020

08/01/2020    S5

Česko-Praha: Stavební práce

2020/S 005-006136

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 248-611684)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ministerstvo zahraničních věcí
Národní identifikační číslo: 45769851
Poštovní adresa: Loretánské náměstí 101/5
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 118 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Ječný
E-mail: ondrej_jecny@mzv.cz
Tel.: +420 224182980

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.mzv.cz/jnp/

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mzv

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výběr zhotovitele rekonstrukce a přístavby budovy Stálé mise New York

Spisové číslo: 139250/2019-OKZ
II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla rekonstrukce a přístavby budovy Stálé mise České republiky při Organizaci spojených národů na adrese 1109-1111 Madison Avenue, New York, 10028 New York, USA (dále jen „SM“), která bude spočívat v provedení kompletních stavebních úprav stávajícího objektu a jeho přístavbě.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/01/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 248-611684

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 20/03/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 25/03/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 20/03/2020
Místní čas: 10:15
Má být:
Datum: 25/03/2020
Místní čas: 10:15
VII.2)Další dodatečné informace: