Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 7228-2015

Beknopt weergeven

10/01/2015    S7

Luxemburg-Luxemburg: AO 10580 — IT-gebruikersondersteuningsdiensten

2015/S 007-007228

Onvolledige procedure

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 19.2.2014, 2014/S 35-056482)

Bureau voor publicaties van de Europese Unie, t.a.v. mevrouw Maria Manuela Cruz, 2, rue Mercier, 2985Luxemburg, LUXEMBURG. Tel. +352 2929-44331. Fax +352 2929-42672. E-mail: opoce-appels-offres@publications.europa.eu


Noot:

De gunningsprocedure heeft niet tot de gewenste resultaten geleid.

Hoewel er 2 inschrijvingen zijn ontvangen, heeft geen enkele inschrijver de selectiefase gehaald voor wat betreft vakkundigheid en vakbekwaamheid.