Dodávky - 8739-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

11/01/2014    S8

Luxembursko-Luxemburg: Vykurovací olej pre zariadenia na vykurovanie a výrobu elektrickej energie

2014/S 008-008739

Nedokončené konanie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 8.11.2013, 2013/S 217-376850)

Európska komisia, do rúk: Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Luxemburg, oddelenie OIL.06, sektor 002 „Obstarávacie konania a zmluvy“, budova Jean Monnet, kancelária A1/029, 2920Luxemburg, LUXEMBURSKO. Tel. +352 4301-38312. Fax +352 4301-32109. E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu


Poznámka:

Výberové konanie bolo vyhlásené za neúspešné.

Do konečného termínu neboli predložené žiadne ponuky.