Služby - 10374-2021

12/01/2021    S7

Litva-Vilnius: Poskytovanie online služieb

2021/S 007-010374

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 241-595022)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 2900764882
Poštová adresa: Gedimino av.16
Mesto/obec: Vilnius
Kód NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
PSČ: LT 01103
Štát: Litva
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.eige.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie online služieb

Referenčné číslo: FWC EIGE/2020/OPER/08
II.1.2)Hlavný kód CPV
72220000 Systémové a technické poradenstvo
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto konania je uzatvoriť rámcové zmluvy s odbornými spoločnosťami schopnými poskytovať širokú škálu služieb súvisiacich s poradenstvom, analýzou, návrhom a realizáciou webových stránok, intranetov a online nástrojov, najmä čo sa týka technológií Drupal a Microsoft SharePoint. Rámcové zmluvy budú pokrývať potreby inštitútu EIGE týkajúce sa vývoja webových stránok pre interné a externé cieľové skupiny na obdobie rokov 2021 – 2024.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/01/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 241-595022

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.2.5)
Časť č.: 1
Miesto, kde má byť text upravený: Kritériá vyhodnotenia ponúk
Namiesto:

Kritérium kvality: názov: kvalita metodického prístupu/váhovanie: 24

Kritérium kvality: názov: opatrenia na kontrolu kvality/váhovanie: 22

Kritérium kvality: názov: organizácia práce a zdrojov/váhovanie: 22

Kritérium kvality: názov: prístup k príslušnému scenáru/váhovanie: 32

Cena: váhovanie: 40 %.

má byť:

Kritérium kvality: názov: kvalita metodického prístupu/váhovanie: 24

Kritérium kvality: názov: opatrenia na kontrolu kvality/váhovanie: 22

Kritérium kvality: názov: organizácia práce a zdrojov/váhovanie: 22

Kritérium kvality: názov: prístup k príslušnému scenáru/váhovanie: 32

Cena: váhovanie: 40 %. Hodnotenie finančných ponúk vychádza z tohto vzorca, ktorý uplatňuje váhy na všetky uvedené náklady:

Časť 1: cena ponuky = (0,05*A) + (0,18*B) + (0,17*C) + (0,30*D) + (0,07*E) + (0,15*F) + (0,05*G) + (0,02*H) + (0,01*J).

Číslo oddielu: II.2.5)
Časť č.: 2
Miesto, kde má byť text upravený: Kritériá vyhodnotenia ponúk
Namiesto:

Kritériá nižšie

Kritérium kvality: názov: kvalita metodického prístupu/váhovanie: 24

Kritérium kvality: názov: opatrenia na kontrolu kvality/váhovanie: 22

Kritérium kvality: názov: organizácia práce a zdrojov/váhovanie: 22

Kritérium kvality: názov: prístup k príslušnému scenáru/váhovanie: 32

Cena: váhovanie: 40 %.

má byť:

Nižšie uvedené kritériá

Kritérium kvality: názov: kvalita metodického prístupu/váhovanie: 24

Kritérium kvality: názov: opatrenia na kontrolu kvality/váhovanie: 22

Kritérium kvality: názov: organizácia práce a zdrojov/váhovanie: 22

Kritérium kvality: názov: prístup k príslušnému scenáru/váhovanie: 32

Cena: váhovanie: 40 %. Časť 2: cena ponuky = (0,05*A) + (0,18*B) + (0,21*C) + (0,34*D) + (0,05*I) + (0,08*F) + (0,08*G) + (0,01*J).

Číslo oddielu: II.2.5)
Časť č.: 3
Miesto, kde má byť text upravený: Kritériá vyhodnotenia ponúk
Namiesto:

Kritériá nižšie

Kritérium kvality: názov: kvalita metodického prístupu/váhovanie: 24

Kritérium kvality: názov: opatrenia na kontrolu kvality/váhovanie: 22

Kritérium kvality: názov: organizácia práce a zdrojov/váhovanie: 22

Kritérium kvality: názov: prístup k príslušnému scenáru/váhovanie: 32

Cena: váhovanie: 40 %.

má byť:

Nižšie uvedené kritériá

Kritérium kvality: názov: kvalita metodického prístupu/váhovanie: 24

Kritérium kvality: názov: opatrenia na kontrolu kvality/váhovanie: 22

Kritérium kvality: názov: organizácia práce a zdrojov/váhovanie: 22

Kritérium kvality: názov: prístup k príslušnému scenáru/váhovanie: 32

Cena: váhovanie: 40 %. časť 3: Cena ponuky = (0,10*A) + (0,30*B) + (0,20*C) + (0,15*F) + (0,15*G) + (0,10*J)

Číslo oddielu: II.2.5)
Časť č.: 1;2;3
Miesto, kde má byť text upravený: Kritériá vyhodnotenia ponúk
Namiesto:

Technické špecifikácie, oddiel 3.2 B:

„<>Ak:

A = denná sadzba vedúceho projektu,

B = denná sadzba vedúceho analytika,

C = denná sadzba vedúceho webového vývojára/vývojára SharePoint,

D = denná sadzba služobne mladšieho webového vývojára/vývojára SharePoint,

E = denná sadzba správcu databázy,

F = denná sadzba webového dizajnéra,

G = denná sadzba manažéra kvality,

H = denná sadzba redaktora,

I = náklady na účasť 1 odborníka zo strany dodávateľa na dennom stretnutí vo Vilniuse – poplatky nie sú zahrnuté“.

má byť:

Technické špecifikácie, oddiel 3.2 B:

„<>Ak: A = denná sadzba vedúceho projektu,

B = denná sadzba vedúceho analytika,

C = denná sadzba vedúceho webového vývojára/vývojára SharePoint,

D = denná sadzba služobne mladšieho webového vývojára/vývojára SharePoint,

E = denná sadzba správcu databázy,

F = denná sadzba webového dizajnéra,

G = denná sadzba manažéra kvality,

H = denná sadzba redaktora,

I = architekt pre riešenia Office 365,

J = náklady na účasť 1 odborníka zo strany dodávateľa na denné stretnutie vo Vilniuse – poplatky nie sú zahrnuté“.

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Štandardné formuláre na predloženie ponúk: tabuľka finančnej ponuky bude náležite aktualizovaná:

Vedúci projektu A

Vedúci analytik B

Vedúci webový vývojár C

Služobne mladší webový vývojár D

Správca databázy E

Webový dizajnér F

Manažér kvality G

Redaktor H

Architekt pre riešenia Office 365 I

Iné náklady

Náklady na účasť 1 odborníka (zo strany dodávateľa) na denné stretnutie vo Vilniuse – poplatky nie sú zahrnuté v J.