Dodávky - 31133-2022

21/01/2022    S15

Belgie-Geel: Křemenné ampule pro certifikaci referenčních materiálů roztoků uranu a plutonia.

2022/S 015-031133

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Dodávky

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), JRC.G – Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.2 – Standards for Nuclear Safety, Security and Safeguards
Poštovní adresa: Retieseweg 111
Obec: Geel
Kód NUTS: BE213 Arr. Turnhout
PSČ: 2440
Země: Belgie
E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9990
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Křemenné ampule pro certifikaci referenčních materiálů roztoků uranu a plutonia.

Spisové číslo: JRC/GEE/2022/OP/0054-PIN
II.1.2)Hlavní kód CPV
38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Izotopové referenční materiály pro uran a plutonium jsou vysoce poptávány v rámci společenství jaderných záruk, např. JRC-G.II.8, GŘ pro energetiku, IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii). Zejména je zapotřebí nový roztok 233U, který nahradí starý roztok IRMM-040a, a je zapotřebí smíšený roztok s 233U a 242Pu, který nahradí starý roztok IRMM-046c pro charakterizaci referenčních materiálů roztoků Large Dried Spike (LSD). Pro dlouhodobé skladování těchto nových referenčních materiálů je zapotřebí 475 křemenných ampulí. Vzhledem k tomu, že používání plamene není již v jaderných laboratořích JRC-G.2 povoleno, jsou křemenné ampule se šroubovým uzávěrem nejlepší možností. JRC-G.2 již ampule se šroubovým uzávěrem objednávalo v minulosti a v posledních letech je úspěšně využívalo (viz publikace JRC112307). Pokud mají být uspokojeny současné i budoucí potřeby, je třeba zakoupit 475 křemenných ampulí.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 138 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIE.

II.2.4)Popis zakázky:

Křemenné ampule pro certifikaci referenčních materiálů pro uran a plutonium.

II.2.14)Další informace
II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
18/02/2022

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Toto oznámení předběžných informací oznamuje záměr veřejného zadavatele zveřejnit budoucí výzvu k podávání nabídek. V této fázi nejsou k dispozici žádné další informace nebo dokumenty. Zainteresované hospodářské subjekty vyzýváme, aby se zaregistrovaly na adrese uvedené v oddílu I.3), aby tak byly informovány ohledně zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentace, včetně specifikací nabídkového řízení.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/01/2022