Služby - 36929-2022

24/01/2022    S16

Belgie-Brusel: AO 21-063 – Údržba a opravy klempířských prvků v budovách Evropského parlamentu v Bruselu

2022/S 016-036929

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE Belgique / België
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Direction de la gestion intégrée des infrastructures – service de l'exécution du budget
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9773
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Service de l'exécution du budget
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kód NUTS: BE Belgique / België
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

AO 21-063 – Údržba a opravy klempířských prvků v budovách Evropského parlamentu v Bruselu

Spisové číslo: 06A50/2021/M063
II.1.2)Hlavní kód CPV
50700000 Opravy a údržba technických stavebních zařízení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Údržba a opravy klempířských prvků v budovách Evropského parlamentu v Bruselu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE Belgique / België
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Údržba a opravy klempířských prvků v budovách Evropského parlamentu v Bruselu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 54
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz specifikace nabídkového řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 02/03/2022
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/03/2022
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropský parlament, bâtiment Wilfried Martens, Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz registrační postupy v dokumentu „Podmínky pro podání nabídky“.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Evropský parlament uspořádá nepovinnou návštěvu míst plnění dne 2. 2. 2022 v 10:00 hod. v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu.

Pro účely přípravy vašeho oprávnění ke vstupu zašlete elektronickou poštou na následující adresu: inlo.ao.dira@ep.europa.eu dva pracovní dny před konáním otevírání nabídek název vaší společnosti, jméno, funkci, číslo dokladu totožnosti a datum narození účastníků. Vaši zástupci u sebe musí mít platný průkaz totožnosti.

V případě, že bude požadavek vznesen mimo stanovený termín, může být ekonomickým subjektům zamítnut vstup do budov.

Prohlídky míst se mohou zúčastnit až dva zástupci každého hospodářského subjektu.

V průběhu této návštěvy místa plnění budou mít hospodářské subjekty možnost položit otázky, které budou považovat za relevantní a užitečné pro vypracování nabídky. Použitým jazykem prohlídky bude francouzština.

Případné náklady na cestovné související s návštěvou místa ponesou hospodářské subjekty a jejich proplacení nebude možné nárokovat u Evropského parlamentu.

V současnosti musí návštěvníci předložit zdravotní pas, aby mohli vstoupit do prostor Evropského parlamentu. Žádáme uchazeče, aby vzali toto omezení na vědomí.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Země: Francie
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Rozhodnutí veřejného zadavatele lze napadnout ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění výsledku zadávacího řízení, a to buď neúspěšnými uchazeči nebo fyzickými nebo právnickými osobami, kterých se bezprostředně a osobně toto rozhodnutí dotýká, i když nejsou jeho adresáty.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/01/2022