Dodávky - 54534-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

18/02/2016    S34

Česká republika-Praha: Počítače

2016/S 034-054534

Předběžné oznámení

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Ministerstvo vnitra
Národní identifikační číslo: 00007064
Poštovní adresa: Nad Štolou 936/3
Obec: Praha-Holešovice
PSČ: 170 00
Stát: Česko
K rukám: Ing. Jaroslav Tomaščin
E-mail: jaroslav.tomascin@mvcr.cz
Tel.: +420 974816525

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.mvcr.cz

Adresa profilu kupujícího: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT pro rok 2017–2020.
II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
II.3)Informace o rámcové smlouvě
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné centrální dodávky výpočetní techniky a komponent ICT pro roky 2017–2020 pro jednotlivé subjekty Ministerstva vnitra ČR (veřejné zadavatele).
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 120 000 000 CZK

Části zakázky

Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

30200000 Počítače

II.6)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
16.3.2016
II.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
II.8)Další informace:

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
Důvodem vyhlášení veřejné zakázky a plánovaným cílem je pokrytí potřeby zadavatele, nutnost vytvořit jednotný systém nákupu a zabezpečit dodávky výpočetní techniky a komponent ICT pro útvary v působnosti Ministerstva vnitra. Důvodem postupu dynamickým nákupním systémem je dosažení úspor v rámci centralizovaného nakupování. Dynamický nákupní systém se předpokládá uzavřít pro roky 2017–2020. DNS bude zaveden pro všechny veřejné zadavatele v resortu Ministerstva vnitra. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné centrální dodávky výpočetní techniky a komponent ICT pro roky 2017–2020 pro jednotlivé subjekty Ministerstva vnitra ČR (veřejné zadavatele). Důvodem vyhlášení veřejné zakázky a plánovaným cílem je pokrytí potřeby zadavatele, nutnost vytvořit jednotný systém nákupu a zabezpečit dodávky výpočetní techniky a komponent ICT pro útvary v působnosti Ministerstva vnitra. Důvodem postupu dynamickým nákupním systémem je dosažení úspor v rámci centralizovaného nakupování. Dynamický nákupní systém se předpokládá uzavřít pro roky 2017–2020. DNS bude zaveden pro všechny veřejné zadavatele v resortu Ministerstva vnitra. Předpokládaný termín plnění DNS je plánován na období 2017–2020.
VI.3)Informace o obecném právním rámci
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
12.2.2016