Služby - 57178-2017

15/02/2017    S32

Lucembursko-Lucemburk: Kurz tělesného vyjadřování

2017/S 032-057178

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2920
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32109
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2129
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Kurz tělesného vyjadřování.

Spisové číslo: OIL06/PO/2017/002.
II.1.2)Hlavní kód CPV
92000000 Rekreační, kulturní a sportovní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato zakázka zahrnuje poskytování kurzu tělesného vyjadřování pro děti ve věku od 3 do 6 let, které docházejí do jeslí meziinstitucionálního Střediska péče o děti předškolního věku (ECC).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Kurz tělesného vyjadřování

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
92000000 Rekreační, kulturní a sportovní služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Hlavní místo dodání nebo plnění:

CPE 1 (pracoviště Luxembourg-Kirchberg), 5, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, LUCEMBURSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Zakázka zahrnuje poskytování kurzů tělesného vyjadřování pro děti ve věku od 3 do 6 let, které docházejí do jeslí meziinstitucionálního Střediska péče o děti předškolního věku na 1 ráno a 3 nebo 4 odpoledne týdně během školního roku v případě položky č. 1 (Luxembourg-Kirchberg). Veřejný zadavatel by mohl poskytovateli služeb dát možnost poskytovat výuku v červenci a srpnu, a to 1 den v týdnu na položku.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 110 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Správní úvěry EU.
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Kurz tělesného vyjadřování

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
92000000 Rekreační, kulturní a sportovní služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Hlavní místo dodání nebo plnění:

CPE 5 (pracoviště Bertrange-Mamer), 6, rue Gaston Thorn, L-8268 Bertrange, LUCEMBURSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Zakázka zahrnuje poskytování kurzů tělesného vyjadřování pro děti ve věku od 3 do 6 let, které docházejí do jeslí meziinstitucionálního Střediska péče o děti předškolního věku na 1 ráno a 2 odpoledne týdně během školního roku v případě položky č. 2 (Bertrange-Mamer). Veřejný zadavatel by mohl poskytovateli služeb dát možnost poskytovat výuku v červenci a srpnu, a to 1 den v týdnu na položku.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 70 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Správní úvěry EU.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v bodu I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v bodu I.3.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 27/03/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 31/03/2017
Místní čas: 11:00
Místo:

Evropská komise, bâtiment Ariane, 400, route d'Esch, salle 01/A072, L-1471 Luxembourg, LUCEMBURSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v bodu I.3.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v bodě I.3.

Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována; je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.

Zainteresované hospodářské subjekty vyzýváme k registraci prostřednictvím internetové stránky pro elektronická nabídková řízení (eTendering). Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici pro tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení.

Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.

Nebude vydávána žádná tištěná verze.

Uchazeč se zavazuje provést 30minutovou názornou ukázku v prostorách ECC s dětmi v ECC.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v bodu I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/02/2017