Diensten - 62666-2017

Beknopt weergeven

18/02/2017    S35

België-Brussel: Interinstitutionele raamovereenkomst voor diensten voor betere activiteiten in verband met regelgeving

2017/S 035-062666

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 31.12.2016, 2016/S 253-465484)

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), Covent Garden 2, Karel Rogierplein 16, Office 12/012, 1210 Brussel, BELGIË. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

In plaats van 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

28.2.2017.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

7.3.2017 (10:30), plaatselijke tijd.

[...]

Te lezen 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

15.3.2017.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

22.3.2017 (10:30), plaatselijke tijd.

[...]