Služby - 65924-2019

12/02/2019    S30    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Mechanismus pomoci při provádění námořního územního plánování

2019/S 030-065924

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), EASME.A.3.2 — Scientific advice and control
Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Brussels
1049
Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE10

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/easme/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4442
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4442
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Mechanismus pomoci při provádění námořního územního plánování

Spisové číslo: EASME/2019/OP/0005
II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

EASME hodlá uzavřít smlouvu na poskytnutí služeb týkajících se mechanismu pomoci, který nabízí podpůrné služby, technické poradenství a studijní práci v rámci provádění námořního územního plánování (směrnice 2014/89/EU).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 170 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79000000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou prováděny v prostorách určených poskytovatelem služeb s výjimkou případů, kdy se jednání budou konat v prostorách EASME nebo Evropské komise.

II.2.4)Popis zakázky:

Mezi hlavní kategorie služeb, na které se vztahuje tato zakázka, bude:

— poskytovat poradenské služby a podporu členským státům,

— zahrnout odborné znalosti týkající se MSP,

— vytvořit databázi pro sdílení osvědčených postupů a znalostí o MSP,

— poskytovat logistickou, administrativní a technickou podporu při práci Evropské komise a členským státům,

— rozvíjet komunikační materiál.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 170 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

1 085 000 EUR na první smlouvu v délce 18 měsíců + 1 085 000 EUR na prodloužení v délce 18 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Prováděcí rozhodnutí Komise o přijetí pracovního programu na rok 2018 a rozhodnutí o financování provádění Evropského námořního a rybářského fondu C(2017) 8146 final

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 08/04/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/04/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16,1210 Brussels, BELGIE

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Lucembursko
Tel.: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/02/2019