Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 72305-2017

Beknopt weergeven

25/02/2017    S40

België-Brussel: Vooraankondiging 2017

2017/S 040-072305

 1.Aanbestedende dienst:

Europese Commissie, Directorate-General for Climate Action, Unit SRD.2 „Finance”, BU-9 01/005, 1049 Brussel, BELGIË. Tel. +32-2-296.00.08. E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Geplande opdrachten 2017:

CLIMA B.3. Internationale koolstofmarkt, luchtvaart en scheepvaart:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (SER, ETU of FRA):
methoden en overwegingen voor de vaststelling van emissiedoelstellingen voor broeikasgassen in de internationale scheepvaart; juni 2017; 300 000; ETU;
internationale conferentie in China over de handel in emissierechten; maart 2017; 500 000; SER.
CLIMA C.1. Strategie en economische beoordeling:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (SER, ETU of FRA):
beoordeling van het klimaatbeleid van de EU vanuit het perspectief van de EU rond 2050; eind mei 2017; 750 000; SER.
CLIMA C.2. Governance en verdeling van de inspanningen:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (SER, ETU of FRA):
bijstand bij het governanceproces van de Energie-unie, waaronder de geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen — technische en procesondersteuning aan de lidstaten; 1.3.2017; 900 000; SER;
bijstand bij de ontwikkeling van nieuwe en uitbreiding van bestaande modaliteiten voor monitoring, rapportage en verificatie (MRV) in het kader van het UNFCCC; 1.3.2017; 300 000; SER;
bijstand bij de tenuitvoerlegging van de rapportagetaal „XETL” voor het EU-emissiehandelssysteem (EU ETS); 15.5.2017; 200 000; SER;
bijstand aan de Commissie en de lidstaten bij de monitoring, rapportage, verificatie en accreditatie van het EU-emissiehandelssysteem in 2017-2018; 31.3.2017; 400 000; SER;
tenuitvoerlegging van het EU-emissiehandelssysteem: analyse van de nationale maatregelen naar aanleiding van artikel 21 van de EU-ETS-richtlijn; 31.3.2017; 150 000; SER.
CLIMA C.3. Landgebruik en financiering voor innovatie:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (SER, ETU of FRA):
stimuleringsmaatregelen voor land- en bosbouwers: slimme klimaatactie in de land- en bosbouw; 30.4.2017; 350 000; ETU;
opschaling van de financiering van innovatie ter ondersteuning van COP21; 31.3.2017; 300 000; ETU;
mogelijkheden voor investeringen en financiële instrumenten voor de innovatie met lage koolstofuitstoot van processen en producten in de industrie en de energiesector — steun voor het moderniseringsfonds; 31.3.2017; 300 000; ETU.
CLIMA C.4. Wegvervoer:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (SER, ETU of FRA):
verdere ontwikkeling van VECTO (tool om het energieverbruik van voertuigen te berekenen); juni 2017; 250 000; SER;
pilotproject — onderzoek naar de levensduur van voertuigen op elektriciteit, biobrandstoffen en traditionele brandstoffen; september 2017; 500 000; SER.