Dodávky - 75314-2018

20/02/2018    S35

Nizozemsko-Haag: Dodávka knih

2018/S 035-075314

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Eurojust
Poštovní adresa: PO Box 16183
Obec: The Hague
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
PSČ: 2500 BD
Země: Nizozemsko
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Tel.: +31 704125657

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.eurojust.europa.eu/procurement

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3255
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka knih

Spisové číslo: 2018/EJ/05/PO
II.1.2)Hlavní kód CPV
22100000 Tištěné knihy, brožury a letáky - TA01
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Cílem zakázky je poskytnout jednotce Eurojust širokou škálu tištěných knih a balíčků elektronických knih relevantních pro její hlavní činnost a zájmy během příštích 4 let.

Jednotlivé elektronické knihy nejsou součástí této smlouvy.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
II.2.4)Popis zakázky:

Knihovna Eurojustu v současné době nakupuje přibližně 250 až 300 různých knihových titulů (obvykle jednu kopii na titul) za rok. Nahlédněte prosím do dokumentace nabídkového řízení, kde naleznete názvy zakoupené v letech 2015 - 2017.

Tento objem je pouze orientační a Eurojust se nezavazuje k objednání tohoto objemu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Smlouva má počáteční dobu trvání 24 měsíců a může být automaticky obnovena 2krát pokaždé o dobu 12 měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 1 měsíc před koncem probíhající doby trvání. Obnovením se nemění a neodkládají žádné stávající závazky.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 26/03/2018
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27/03/2018
Místní čas: 14:00
Místo:

V prostorách Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust).

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit 1 zástupce od každého uchazeče. Uchazeči, kteří se chtějí účastnit otevírání nabídek, o tom musí informovat Eurojust.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Eurojust
Poštovní adresa: PO Box 16183
Obec: The Hague
PSČ: 2500BD
Země: Nizozemsko
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu

Internetová adresa: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/02/2018