Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 75803-2019

18/02/2019    S34

Malta-Valletta: Služby bezpečnostní ostrahy a recepce / ústředny v prostorách Domu EU ve městě Valletta na Maltě

2019/S 034-075803

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 228-520687)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Representation in Malta
Poštovní adresa: 254, St Paul Street
Obec: Valletta
Kód NUTS: MT001 Malta
PSČ: VLT 1215
Země: Malta
Kontaktní osoba: Head of Administration
E-mail: COMM-REP-MT-TENDER@ec.europa.eu
Tel.: +356 23425000
Fax: +356 21344897
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/malta/
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby bezpečnostní ostrahy a recepce / ústředny v prostorách Domu EU ve městě Valletta na Maltě

Spisové číslo: PR/2018-19-SEC/LAV
II.1.2)Hlavní kód CPV
79710000 Bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Služby bezpečnostní ostrahy a recepce / ústředny v případě Domu EU ve městě Valletta na Maltě.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/02/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 228-520687

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.3)
Místo v textu, které má být změněno: Odhadované datum odeslání výzvy k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům:
Namísto:
Datum: 18/01/2019
Má být:
Datum: 20/02/2019
VII.2)Další dodatečné informace: