Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 75803-2019

18/02/2019    S34

Malta-Valletta: Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre priestory Domu EÚ vo Vallete, Malta

2019/S 034-075803

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 228-520687)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Representation in Malta
Poštová adresa: 254, St Paul Street
Mesto/obec: Valletta
Kód NUTS: MT001 Malta
PSČ: VLT 1215
Štát: Malta
Kontaktná osoba: Head of Administration
E-mail: COMM-REP-MT-TENDER@ec.europa.eu
Telefón: +356 23425000
Fax: +356 21344897
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/malta/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre priestory Domu EÚ vo Vallete, Malta

Referenčné číslo: PR/2018-19-SEC/LAV
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000 Bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre Dom EÚ vo Vallete, Malta.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/02/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 228-520687

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Namiesto:
Dátum: 18/01/2019
má byť:
Dátum: 20/02/2019
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: