Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 76594-2020

17/02/2020    S33

Belgie-Brusel: AO 19-078 — kadeřnická koncese ve vnitřní ulici budovy Altiero Spinelli v Bruselu

2020/S 033-076594

Oznámení o zahájení koncesního řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/23/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Direction des infrastructures — contrats et marchés — bureau WIM 09Z081
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5837
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Rue Belliard 80, WIM 09P014
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Services assistance à la maintenance — contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5837
Žádosti nebo případné nabídky musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60, bureau WIM 09Z081
Obec: Bruxelles
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Service d'assistance à la maintenance, contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

AO 19-078 — kadeřnická koncese ve vnitřní ulici budovy Altiero Spinelli v Bruselu

Spisové číslo: 06A50/2019/M078
II.1.2)Hlavní kód CPV
98320000 Kadeřnická a kosmetická péče
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Kadeřnická koncese ve vnitřní ulici budovy Altiero Spinelli v Bruselu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Tato koncese je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Kadeřnická koncese ve vnitřní ulici budovy Altiero Spinelli v Bruselu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Koncese se uděluje na základě kritérií uvedených v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání koncese
Doba trvání v měsících: 84
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek, uvedení požadovaných informací a dokumentace:

Účast v tomto řízení výzvy k účasti v nabídkovém řízení je otevřená za stejných podmínek všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným organizacím členských států Evropské unie a všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným organizacím z nečlenských zemí, které uzavřely s Evropskou unií zvláštní dohodu v oblasti zajišťování veřejných dodávek v rámci podmínek stanovených v řečené dohodě, která jim umožňuje přístup k zakázce v této výzvě k účasti v nabídkovém řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro podání žádostí o účast nebo doručení nabídek
Datum: 19/03/2020
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

2026.

VI.3)Další informace:

Evropský parlament zorganizuje dne 2.3.2020 informační schůzku. Účast na této informační schůzce je dobrovolná. Hospodářské subjekty, které se chtějí zúčastnit, musí prostřednictvím elektronické pošty na adresu INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu — 2 pracovní dny před prohlídkou, sdělit název společnosti a jméno, pozici, číslo průkazu totožnosti a datum narození účastníků. Zástupci s sebou musí mít platný doklad totožnosti.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Země: Francie
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/02/2020