Služby - 84301-2018

24/02/2018    S39

Francie-Paříž: Poradenství v oblasti IKT

2018/S 039-084301

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Poštovní adresa: CS 60747 — 103 rue de Grenelle
Obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 75345 Paris Cedex 07
Země: Francie
E-mail: procurement@esma.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.esma.europa.eu/page/procurement

I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
Poštovní adresa: 120 rue Marc Lefrancq
Obec: Valenciennes
Kód NUTS: FRE11 Not specified
PSČ: 59300
Země: Francie
E-mail: procurement@era.europa.eu
Fax: +33 327096501

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.era.europa.eu

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský úřad pro bankovnictví (EBA)
Poštovní adresa: 1 Canada Square
Obec: London
Kód NUTS: UKI LONDON
PSČ: E14 5AA
Země: Spojené království
E-mail: procurement@eba.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://eba.europa.eu

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3295
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3295
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poradenství v oblasti IKT

Spisové číslo: PROC/2018/04
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Poskytování poradenských služeb v oblasti IKT na místě třem agenturám EU se sídlem ve Francii.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 38 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Paříž, Valenciennes.

II.2.4)Popis zakázky:

ESMA, EBA a ERA (veřejní zadavatelé) by chtěli podepsat vícestranné rámcové smlouvy v kaskádě pro poradenské služby v oblasti IKT, které jsou popsány ve specifikacích nabídkového řízení a jejich přílohách. ESMA má sídlo v Paříži, EBA přesídlí do Paříže pravděpodobně v roce 2019, ERA má sídlo ve Valenciennes.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 38 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Doba trvání rámcové smlouvy bude 2 roky s 2 možnými prodlouženími, pokaždé v délce 1 roku.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 5
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/04/2018
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/04/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

103 rue de Grenelle, Paříž (prostory ESMA)

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uchazeči mohou určit 1 účastníka otevírání nabídek. Tato osoba musí být oznámena Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) nejpozději 2 pracovní dny před datem otevírání nabídek e-mailem na adresu procurement@esma.europa.eu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrunewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko

Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko

Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/02/2018