Werken - 85833-2014

Beknopt weergeven

13/03/2014    S51

Duitsland-Erfurt: Aanleg van spoorweg

2014/S 051-085833

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: DB Projektbau GmbH im Namen DB Netz
Postadres: Kurt-Schumacher-Str. 01
Plaats: Erfurt
Postcode: 99084
Land: Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Südost, Dohnanyistraße 11, 04103 Leipzig
Ter attentie van: Frau Cathleen Gödecke
E-mail: cathleen.goedecke@deutschebahn.com
Telefoon: +49 34196784004
Fax: +49 34196784001

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.deutschebahn.com

Adres van het kopersprofiel: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/default.aspx

Elektronische toegang tot informatie : https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/default.aspx

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/default.aspx

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45234100 Aanleg van spoorweg

Beschrijving
Aanleg van spoorweg.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 2 174 799,73 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 13TEI03845
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: DB Bahnbau Gruppe GmbH
Postadres: Groß-Berliner Damm 81
Plaats: Berlin
Postcode: 12487
Land: Duitsland

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 2 174 799,73 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen