Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 86312-2022

18/02/2022    S35

Lucembursko-Lucemburk: Poskytnutí poradenských služeb pro podporu řízení programu pro digitální transformaci EIF

2022/S 035-086312

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský investiční fond
Poštovní adresa: 37B, avenue J.F. Kennedy
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2968
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: SPA-Procurement
E-mail: eif-procurement@eif.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.eif.org/
Adresa profilu zadavatele: https://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10220
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí poradenských služeb pro podporu řízení programu pro digitální transformaci EIF

Spisové číslo: 2022-CE-CSD-001
II.1.2)Hlavní kód CPV
72224000 Poradenské služby v oblasti řízení projektů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

EIF vypisuje toto zadávací řízení na poradenské služby s cílem poskytnout podporu řízení programu pro program digitální transformace EIF (DTP). EIF zahajuje čtyřletý program digitální transformace založený na nové digitální a datové strategii EIF, jehož cílem je podpora realizace nové vize EIF – EIF 4.0. Za účelem účinného provádění DTP hledá EIF externí poradenství a odborné kapacity pro podporu řízení programu, od mobilizace po poskytování, po celou dobu trvání programu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU0 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zatímco poskytovatel služeb bude v zásadě pracovat ze svých obvyklých profesních prostor, EIF může čas od času vyžadovat jeho účast na jednáních, zejména v Lucemburku, v prostorách EIF.

II.2.4)Popis zakázky:

EIF vypisuje toto zadávací řízení na poradenské služby s cílem poskytnout podporu řízení programu pro program digitální transformace EIF (DTP). EIF zahajuje čtyřletý program digitální transformace založený na nové digitální a datové strategii EIF, jehož cílem je podpora realizace nové vize EIF – EIF 4.0. Za účelem účinného provádění DTP hledá EIF externí poradenství a odborné kapacity pro podporu řízení programu, od mobilizace po poskytování, po celou dobu trvání programu. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze 4 – podmínky kompetence.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude podepsána na počáteční období dvou let s možností následného prodloužení o dvě po sobě jdoucí jednoletá období na základě uvážení EIF (2 + 1 + 1).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

EIF podepíše rámcovou smlouvu s až dvěma (2) poskytovateli služeb za použití kaskádového mechanismu (popsaného v oddílu 6 podmínek kompetence).

Rámcová smlouva podléhá obecným podmínkám EIF, které budou součástí rámcové smlouvy jako příloha C.

Prováděcí smlouvy budou uzavřeny podle rámcové smlouvy, kdykoliv bude úkol vyžadován na základě mechanismu uvedeného v oddílu 6 podmínek kompetence.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 2
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 18/03/2022
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/03/2022
Místní čas: 14:00
Místo:

prostory EIF.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek není veřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 43031
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: https://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/02/2022