Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 89394-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

18/03/2014    S54

Itálie-Ispra: Nákup konsolidovaných a nekonsolidovaných bankovních údajů a souvisejících služeb

2014/S 054-089394

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 11.3.2014, 2014/S 49-080666)

Evropská komise, Generální ředitelství – Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro ochranu a bezpečnost občanů, k rukám: paní Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027Ispra VA, ITÁLIE. Fax +39 332789540. E-mail: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu

Namísto 

III.2.3) Technická způsobilost:

Informace a formality nezbytné pro vyhodnocení, zda byly splněny požadavky:

[...]

b) Kopie osvědčení o certifikaci kvality uchazeče vydaného externím orgánem (dle ISO 9001 nebo rovnocenné normy).

c) Vzdělání a odborné kvalifikace poskytovatele služby (životopisy), konkrétně technických zaměstnanců, kteří budou poskytovat služby, s uvedením seznamu o obdržené odborné přípravě a kvalifikacích.

Minimální úroveň případně požadovaných norem:

V případě bodu III.2.3 a): seznam nejméně 3 podobných služeb poskytnutých během 2012–2013. V případě seskupení poskytovatelů služeb toto kritérium bude hodnoceno ve vztahu k souhrnným způsobilostem všech členů seskupení.

V případě bodu III.2.3 c): 1 životopis osoby odpovědné za poskytování podpory s dostatečně podrobnými informacemi k prokázání, že personál má alespoň 1leté zkušenosti v poskytování služeb stejného typu, jako jsou ty uvedené v zadávací dokumentaci.

Čtěte 

III.2.3) Technická způsobilost:

Informace a formality nezbytné pro vyhodnocení, zda byly splněny požadavky:

[...]

b) Kopie osvědčení o certifikaci kvality uchazeče vydaného externím orgánem (dle ISO 9001 nebo rovnocenné normy).

Minimální úroveň případně požadovaných norem:

V případě bodu III.2.3 a): nejméně 3 podobné služby poskytnuté v průběhu let 2012–2013. V případě seskupení poskytovatelů služeb toto kritérium bude hodnoceno ve vztahu k souhrnným způsobilostem všech členů seskupení.