Služby - 95366-2017

15/03/2017    S52

Belgie-Brusel: Služby poradenství, srovnávání a konzultací v oblasti informačních a komunikačních technologií (ABC IV)

2017/S 052-095366

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Informatics, Resources Management and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit
Poštovní adresa: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1000
Země: Belgie
Kontaktní osoba: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tel.: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Název a adresa
Úřední název: Viz seznam zúčastněných orgánů, agentur a institucí v příloze VI.3
Poštovní adresa: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1000
Země: Belgie
Kontaktní osoba: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tel.: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby poradenství, srovnávání a konzultací v oblasti informačních a komunikačních technologií (ABC IV).

Spisové číslo: DIGIT/R3/PO/2016/019.
II.1.2)Hlavní kód CPV
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zajištění služeb poradenství, srovnávání a konzultací v případě informačních a komunikačních technologií. Viz internetová adresa v části I.3.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 3
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poradenské služby (výzkum a poradenství)

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
72316000 Analýza dat
79310000 Průzkum trhu
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kód NUTS: FR421 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory účastnících se orgánů EU. Viz internetová adresa v části I.3.

II.2.4)Popis zakázky:

Poradenské služby budou pokrývat potřeby účastnících se orgánů EU v oblasti přístupu ke standardním informacím (publikovaným zprávám) a informacím na zakázku (analytici, mentorování, týmová práce, navazování kontaktů atd.) zaměřené na podporu rozhodování na různých úrovních v oblasti organizace IT. Bližší informace jsou uvedeny na internetové adrese uvedené v oddíle I.3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa v části I.3.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Administrativní rozpočtové prostředky EU.
II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa v části I.3.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Služby srovnávání (srovnávací hodnocení a posuzování kvality plnění)

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
72100000 Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
72222100 Informační systémy nebo technologické strategické potřeby
72223000 Hodnocení požadavků informačních technologií
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kód NUTS: FR421 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory účastnících se orgánů EU. Viz internetová adresa v části I.3.

II.2.4)Popis zakázky:

Srovnávací hodnocení je strukturovaný srovnávací proces, jehož výstupem je měření služeb, infrastruktury IT, výrobků a procesů organizace, pokud jde o osvědčené postupy, standardní rámce nebo ve srovnání s jejími vrstevníky. Služby srovnávání budou pokrývat potřeby účastnících se orgánů EU v oblasti srovnávání a přezkoumávání kvality plnění. Bližší informace jsou uvedeny na internetové adrese uvedené v oddíle I.3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa v části I.3.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Administrativní rozpočtové prostředky EU.
II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa v části I.3.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Služby konzultací (konzultace a studie na vysoké úrovni)

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
72221000 Poradenské služby v oblasti obchodní analýzy
72224000 Poradenské služby v oblasti řízení projektů
72242000 Poskytování výpočetních modelů
72300000 Datové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kód NUTS: FR421 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory účastnících se orgánů EU. Viz internetová adresa v části I.3.

II.2.4)Popis zakázky:

Služby konzultací (konzultace a studie na vysoké úrovni) budou pokrývat potřeby účastnících se orgánů EU v oblasti zakázkových a jednotlivých nestandardních informací v případě vysokoúrovňových a strategických problematik. Bližší informace jsou uvedeny na internetové adrese uvedené v oddíle I.3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa v části I.3.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Administrativní rozpočtové prostředky EU.
II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa v části I.3.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa v části I.3.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 136-244005
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/05/2017
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/05/2017
Místní čas: 10:30
Místo:

rue Montoyer 15, 1000 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa v části I.3.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Očekává se, že budou osloveni maximálně 3 zhotovitelé v případě položek č. 1 a 2 a 4 zhotovitelé v případě položky č. 3. Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3.

Orientační odhad objemů služeb, které budou poskytnuty v průběhu celé doby trvání rámcových smluv, v případě každé položky je uveden na internetové adrese v oddílu I.3

Toto výběrové řízení je meziinstitucionální. Mimo Evropské komise se na výsledných rámcových smlouvách budou podílet i níže uvedené orgány, agentury a instituce EU (orgány EU). V případě orgánů EU, které se neúčastní všech 3 položek, je tato skutečnost uvedena vedle názvu daného orgánu:

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER);

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT);

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop);

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL);

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea);

Společný podnik Clean Sky 2;

Rada Evropské unie;

Soudní dvůr (CJEU);

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA);

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA);

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME);

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO);

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA);

Evropský účetní dvůr (EÚD);

Evropská centrální banka (ECB);

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) – nebude se účastnit položky č. 1;

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA);

Společný podnik ECSEL;

Evropská obranná agentura (EDA) – nebude se účastnit položky č. 2;

Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS) – nebude se účastnit položek č. 1 a 2;

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) – nebude se účastnit položky č. 1 a 2;

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ);

Evropský hospodářský a sociální výbor / Výbor regionů (EHSV/VR);

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA);

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA);

Evropská investiční banka (EIB);

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) – nebude se účastnit položek č. 1 a 2;

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA);

Evropský inovační a technologický institut (EIT);

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA);

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA);

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA);

Evropský veřejný ochránce práv;

Evropský parlament (EP);

Agentura Evropské unie pro železnice;

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA);

Zásobovací agentura Euratomu;

Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA);

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF);

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO);

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA);

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA);

Eurojust;

Evropský policejní úřad (Europol);

Společný podnik pro jadernou syntézu;

společný podnik pro palivové články a vodík 2 (společný podnik PČV 2);

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA);

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex);

Agentura pro evropský GNSS (GSA) – nebude se účastnit položky č. 2;

Společný podnik IIL 2;

Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) – nebude se účastnit položky č. 2;

Výkonná agentura pro výzkum (REA);

Společný podnik Shift2Rail (společný podnik S2R) – nebude se účastnit položek č. 1 a 2;

Společný podnik SESAR;

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB).

Další informace viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa v části I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/03/2017