Služby - 100854-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

18/03/2017    S55

Belgicko-Brusel: Poskytovanie služieb pre zaistenie kvality, kontrolu kvality a riadenie projektov IT činností vedených Generálnym riaditeľstvom pre dane a colnú úniu (QA4) alebo v mene tohto riaditeľstva

2017/S 055-100854

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 15.2.2017, 2017/S 032-057176)

Európska komisia, Directorate-General for Taxation and Customs Union, J79 5/40, 1049 Brusel, BELGICKO. Kontakt: Stéphane Mail Fouilleul. Tel.: +32 22995050. Fax +32 22995444. E-mail: taxud-tenders@ec.europa.eu

Namiesto 

I.1) Názov a adresy:

... L130 2/186, 1049 Brussels, BELGICKO. ...

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

[...]

Miesto:

rue de la Loi 130, 1000 Brussels, BELGICKO.

[...]

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania:

... L130 2/186, 1049 Brussels, BELGICKO. ...

Viď 

I.1) Názov a adresy:

... J79 5/40, 1049 Brussels, BELGICKO. ...

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

[...]

Miesto:

rue Joseph II 79, 1049 Brussels, BELGICKO.

[...]

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania:

... J79 5/40, 1049 Brussels, BELGICKO. ...