Služby - 102924-2020

Submission deadline has been amended by:  183251-2020
03/03/2020    S44

Belgie-Evere: Pomocný mechanismus pro atlantický akční plán (položka č. 1) a Černé moře (položka č. 2)

2020/S 044-102924

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky, EASME.A.3.1 — Marine living resources and Ocean Governance
Poštovní adresa: Avenue du Bourget 1
Obec: Evere
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1140
Země: Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/easme/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6014
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6014
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pomocný mechanismus pro atlantický akční plán (položka č. 1) a Černé moře (položka č. 2)

Spisové číslo: EASME/2020/OP/0001
II.1.2)Hlavní kód CPV
98361000 Vodní námořní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) vypisuje tuto výzvu k podání nabídek s cílem uzavřít dvě smlouvy o poskytování služeb, jednu pro každou z následujících položek:

Položka č. 1 „Atlantik“ — Mechanismus pomoci pro atlantický akční plán;

Položka č. 2 „Černé moře“ — Mechanismus pomoci pro Černé moře.

Úkoly poskytované zhotovitelem jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílu 1.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 450 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

EASME/EMFF/2020/3.1.6 — Atlantik

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98361000 Vodní námořní služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou prováděny v prostorách určených poskytovatelem služeb s výjimkou případů, kdy se jednání budou konat v prostorách EASME nebo Evropské komise.

II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 1 „Atlantik“ — Mechanismus pomoci pro atlantický akční plán má za cíl podpořit účinné provádění upraveného atlantického akčního plánu, jeho novou správní strukturu, jakož i informovat a podávat zprávy správnímu orgánu pro námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu, tj. výbor pro strategii pro oblast Atlanstkého oceánu.

Úkoly poskytované zhotovitelem jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílu 1.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 650 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Doba trvání zakázky v případě položky č. 1 nepřesáhne 24 měsíců. Smlouva v případě položky č. 1 může být obnovena jednou na dobu dalších 24 měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 3 měsíce před koncem probíhající doby trvání.

Viz také internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2)Popis
II.2.1)Název:

EASME/EMFF/2020/3.1.2 — Černé moře

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98361000 Vodní námořní služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou prováděny v prostorách určených poskytovatelem služeb s výjimkou případů, kdy se jednání budou konat v prostorách EASME nebo Evropské komise.

II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 2 „Černé moře“ — Mechanismus pomoci pro Černé moře má za cíl účinně a včasně podpořit 7 zemí podílejících se na společné námořní agendě (CMA) a členy kontrolní skupiny CMA, rotujícího koordinátora CMA, komunitu podílníků modré ekonomiky v Černém moři a Evropskou komisi. Cíl této podpory zahrnuje poskytnutí odbornosti, správní a logistické pomoci a přispění k účinnému provádění společné námořní agendy pro Černé moře.

Úkoly poskytované zhotovitelem jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílu 1.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Doba trvání zakázky v případě položky č. 2 nepřesáhne 24 měsíců. Smlouva v případě položky č. 2 může být obnovena jednou na dobu dalších 24 měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 3 měsíce před koncem probíhající doby trvání.

Viz také internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/04/2020
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30/04/2020
Místní čas: 14:30
Místo:

Výkonná agentura pro malé a střední podniky, Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/02/2020