Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 103036-2017

21/03/2017    S56

Belgie-Brusel: Zmírňování nové nakažlivé choroby u mloků jako opatření proti úbytku evropské biologické rozmanitosti

2017/S 056-103036

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Environment, SRD.2 – Finance
Poštovní adresa: BU-9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zmírňování nové nakažlivé choroby u mloků jako opatření proti úbytku evropské biologické rozmanitosti.

Spisové číslo: ENV.B.3/SER/2016/0028.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Na základě pozorování masivního vymírání mloka v Nizozemsku byla v roce 2013 popsána nová nakažlivá houba hubící mloky. Pokud nebudou ihned podniknuta příslušná opatření pro zmírnění negativních dopadů této choroby, může v Evropě v blízké buducnosti nastat masové vyhynutí mloka jakožto druhu. V rámci prací, které budou provedeny prostřednictvím této zakázky, bude stanoven stávající rozsah a rozšíření choroby v Evropě, zřízen systém včasného varování, vypracovány krátkodobé akční plány a zajištěn návrh koncepce v případě udržitelných dlouhodobých opatření. Cíle, opatření a výsledky této zakázky budou prezentovány na k tomu účelu vytvořených internetových stránkách.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 900 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Otevřená výzva k podání nabídek – jedna zakázka na služby ve výši 900 000 EUR s dobou trvání v délce 36 měsíců.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodologie / Váha: 50
Kritérium kvality - Název: Organizace práce a přidělování zdrojů / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 20
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 124-221565
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 07.027731/2017/750768/SER/ENV.D.3
Název:

Zmírňování nové nakažlivé choroby u mloků jako opatření proti úbytku evropské biologické rozmanitosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
08/03/2017
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Universiteit Gent
Poštovní adresa: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Obec: Gent
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 9000
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Stichting Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON)
Poštovní adresa: Toernooiveld 1
Obec: Nijmegen
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 6525 ED
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Universität Trier
Poštovní adresa: Universitätsring 15
Obec: Trier
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 54296
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.)
Poštovní adresa: 3 rue Michel-Ange
Obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 75794
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Università degli studi di Genova (UNIGE)
Poštovní adresa: via Balbi 5
Obec: Genova GE
Kód NUTS: IT ITALIA
PSČ: 16126
Země: Itálie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Zoological Society of London
Poštovní adresa: Regent's Park
Obec: London
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: NW1 4RY
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Poštovní adresa: Serrano, 117
Obec: Madrid (Madrid)
Kód NUTS: ES ESPAÑA
PSČ: 28006
Země: Španělsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Natagora
Poštovní adresa: rue Nanon 98
Obec: Namur
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 5000
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 900 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 900 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) a f) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v odstavci 4 článku 134.

Upozorňujeme, že tyto informace byly původně uveřejněny v oznámení předběžných informací Úř. věst. 2016/S 043-070158 dne 2.3.2016 s odlišným názvem: zmírňování nových nakažlivých chorob obojživelníků jako opatření proti úbytku evropské biodiverzity dle požadavků směrnice o biotopech.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/03/2017