Služby - 103036-2017

21/03/2017    S56

Belgie-Brusel: Zmírňování nové nakažlivé choroby u mloků jako opatření proti úbytku evropské biologické rozmanitosti

2017/S 056-103036

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Environment, SRD.2 – Finance
Poštovní adresa: BU-9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zmírňování nové nakažlivé choroby u mloků jako opatření proti úbytku evropské biologické rozmanitosti.

Spisové číslo: ENV.B.3/SER/2016/0028.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Na základě pozorování masivního vymírání mloka v Nizozemsku byla v roce 2013 popsána nová nakažlivá houba hubící mloky. Pokud nebudou ihned podniknuta příslušná opatření pro zmírnění negativních dopadů této choroby, může v Evropě v blízké buducnosti nastat masové vyhynutí mloka jakožto druhu. V rámci prací, které budou provedeny prostřednictvím této zakázky, bude stanoven stávající rozsah a rozšíření choroby v Evropě, zřízen systém včasného varování, vypracovány krátkodobé akční plány a zajištěn návrh koncepce v případě udržitelných dlouhodobých opatření. Cíle, opatření a výsledky této zakázky budou prezentovány na k tomu účelu vytvořených internetových stránkách.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 900 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Otevřená výzva k podání nabídek – jedna zakázka na služby ve výši 900 000 EUR s dobou trvání v délce 36 měsíců.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodologie / Váha: 50
Kritérium kvality - Název: Organizace práce a přidělování zdrojů / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 20
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 124-221565
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 07.027731/2017/750768/SER/ENV.D.3
Název:

Zmírňování nové nakažlivé choroby u mloků jako opatření proti úbytku evropské biologické rozmanitosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
08/03/2017
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Universiteit Gent
Poštovní adresa: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Obec: Gent
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 9000
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Stichting Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON)
Poštovní adresa: Toernooiveld 1
Obec: Nijmegen
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 6525 ED
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Universität Trier
Poštovní adresa: Universitätsring 15
Obec: Trier
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 54296
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.)
Poštovní adresa: 3 rue Michel-Ange
Obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 75794
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Università degli studi di Genova (UNIGE)
Poštovní adresa: via Balbi 5
Obec: Genova GE
Kód NUTS: IT ITALIA
PSČ: 16126
Země: Itálie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Zoological Society of London
Poštovní adresa: Regent's Park
Obec: London
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: NW1 4RY
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Poštovní adresa: Serrano, 117
Obec: Madrid (Madrid)
Kód NUTS: ES ESPAÑA
PSČ: 28006
Země: Španělsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Natagora
Poštovní adresa: rue Nanon 98
Obec: Namur
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 5000
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 900 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 900 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) a f) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v odstavci 4 článku 134.

Upozorňujeme, že tyto informace byly původně uveřejněny v oznámení předběžných informací Úř. věst. 2016/S 043-070158 dne 2.3.2016 s odlišným názvem: zmírňování nových nakažlivých chorob obojživelníků jako opatření proti úbytku evropské biodiverzity dle požadavků směrnice o biotopech.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/03/2017