V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 105185-2022

 • 31036-2022: Francúzsko-Paríž: Poradenstvo IKT
  Dátum uverejnenia:20/01/2022
  Dokument:Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim
  Názov obstarávateľa:Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
  • 105185-2022: Francúzsko-Paríž: Poradenstvo IKT
   Dátum uverejnenia:28/02/2022
   Dokument:Korigendum
   Názov obstarávateľa:Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
  • 648863-2022: Francúzsko-Paríž: Poradenstvo IKT
   Dátum uverejnenia:22/11/2022
   Dokument:Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo oznámenie o udelení koncesie – štandardný režim
   Názov obstarávateľa:Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
  • 6409-2023: Francúzsko-Paríž: Poradenstvo IKT
   Dátum uverejnenia:04/01/2023
   Dokument:Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo oznámenie o udelení koncesie – štandardný režim
   Názov obstarávateľa:Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
  • 31009-2023: Francúzsko-Paríž: Poradenstvo IKT
   Dátum uverejnenia:17/01/2023
   Dokument:Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo oznámenie o udelení koncesie – štandardný režim
   Názov obstarávateľa:Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)