Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Dodávky - 106283-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

30/03/2016    S62

Belgie-Brusel: Dodávka nábytku pro jesle, mateřskou školku a dětská pečovatelská zařízení s provedením montáže nebo bez ní

2016/S 062-106283

Oznámení o opravě

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 16.2.2016, 2016/S 032-051093)

Evropská komise, CSM 1 05/43, 1049 Bruxelles, BELGIE. Contact: Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Namísto 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

4.4.2016 (17:30).

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

8.4.2016 (10:00).

(...)

Čtěte 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

18.4.2016 (17:30).

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

22.4.2016 (10:00).

(...)