Služby - 106286-2016

30/03/2016    S62

Belgie-Brusel: Služba pronájmu a nákupu vysokoobjemových digitálních tiskáren/kopírek, včetně softwaru, údržby, aktualizací, spotřebních materiálů, dokončovacího vybavení a souvisejících služeb

2016/S 062-106286

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: CSM 1 05/43
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament (Brusel, Lucemburk a Štrasburk)
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1048
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský účetní dvůr
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Obec: Stockholm
Kód NUTS: SE SVERIGE
Země: Švédsko
Kontaktní osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Název a adresa
Úřední název: společný podnik Clean Sky 2
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1418
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služba pronájmu a nákupu vysokoobjemových digitálních tiskáren/kopírek, včetně softwaru, údržby, aktualizací, spotřebních materiálů, dokončovacího vybavení a souvisejících služeb.

Spisové číslo: OIB.02/PO/2016/008/700
II.1.2)Hlavní kód CPV
30120000 Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato zakázka bude zahrnovat pronájem (95 %) nebo nákup (5 %), úplný nebo částečný, systémů pro přípravu, tisk a konečnou úpravu dokumentů. Půjde o:

* dodávku, instalaci a zprovoznění středně a vysokoobjemových digitálních archových kopírek a různých vybraných variant,

* dodávka plné technické a obchodní dokumentace a všech uživatelských, údržbových a bezpečnostních příruček,

* všestranná údržba,

* odvoz pronajatého vybavení na závěr zakázky a na žádost i starých zařízení,

* poskytnutí obsluhy na vyžádání, která bude schopna pracovat na různých tiskových stanicích orgánů na vybavení v každé položce a která bude v případě potřeby zaškolena

ohledně souvisejících služeb (stěhování a reinstalace strojů, automatizace výrobních procesů, drobný integrační rozvoj, zabezpečení dokumentů).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 16 750 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávka (prostřednictvím pronájmu či nákupu) digitálních černobílých tiskáren/kopírek s kapacitou přes 500 000 kopií měsíčně a rychlostí tisku přes 100 stran za minutu.

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50313100 Opravy kopírovacích strojů
50313200 Údržba kopírovacích strojů
50314000 Opravy a údržba faxovacích přístrojů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucemburk), Štrasburk (Francie), Stockholm (Švédsko), Ispra (Itálie), Petten (Nizozemsko).

II.2.4)Popis zakázky:

Objem: 12 strojů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 96
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Dodávka prostřednictvím nákupu nebo pronájmu vysokoobjemových digitálních tiskáren/kopírek (černobílých) s rychlostí tisku přes 100 stran A4 za minutu, včetně softwaru, údržby, upgradů, spotřebních materiálů (kromě papíru), dokončovacího vybavení a souvisejících služeb.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávka (prostřednictvím pronájmu či nákupu) digitálních černobílých tiskáren/kopírek s kapacitou přes 1 000 000 kopií měsíčně a rychlostí tisku přes 200 stran za minutu.

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50313100 Opravy kopírovacích strojů
50313200 Údržba kopírovacích strojů
50314000 Opravy a údržba faxovacích přístrojů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucemburk), Štrasburk (Francie), Stockholm (Švédsko), Ispra (Itálie), Petten (Nizozemsko).

II.2.4)Popis zakázky:

6 strojů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 250 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 96
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Dodávka prostřednictvím nákupu nebo pronájmu vysokoobjemových digitálních tiskáren/kopírek (černobílých) s minimální rychlostí tisku 200 stran A4 za minutu, včetně softwaru, údržby, upgradů, spotřebních materiálů (kromě papíru), dokončovacího vybavení a souvisejících služeb.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávka (prostřednictvím pronájmu nebo nákupu) digitálních barevných a černobílých tiskáren/kopírek s kapacitou přes 250 000 kopií měsíčně a rychlostí tisku přes 70 stran za minutu.

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30121100 Fotokopírovací stroje
50313100 Opravy kopírovacích strojů
50313200 Údržba kopírovacích strojů
50314000 Opravy a údržba faxovacích přístrojů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucemburk), Štrasburk (Francie), Stockholm (Švédsko), Ispra (Itálie), Petten (Nizozemsko).

II.2.4)Popis zakázky:

17 strojů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 96
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Dodávka prostřednictvím nákupu nebo pronájmu středněobjemových digitálních tiskáren/kopírek (barevných, černobílých a bílých) s minimální rychlostí tisku 70 stran A4 za minutu, včetně softwaru, údržby, upgradů, spotřebních materiálů (kromě papíru), dokončovacího vybavení a souvisejících služeb.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávka (prostřednictvím pronájmu nebo nákupu) digitálních barevných a černobílých tiskáren/kopírek s kapacitou přes 350 000 kopií měsíčně a rychlostí tisku přes 80 stran A4 za minutu.

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50313100 Opravy kopírovacích strojů
50313200 Údržba kopírovacích strojů
50314000 Opravy a údržba faxovacích přístrojů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucemburk), Štrasburk (Francie), Stockholm (Švédsko), Ispra (Itálie), Petten (Nizozemsko).

II.2.4)Popis zakázky:

15 strojů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 96
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Dodávka prostřednictvím nákupu nebo pronájmu vysokoobjemových digitálních tiskáren/kopírek (barevných) s minimální rychlostí tisku 80 stran A4 za minutu, včetně softwaru, údržby, upgradů, spotřebních materiálů (kromě papíru), dokončovacího vybavení a souvisejících služeb.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Off-line dokončovací vybavení (sešívačka pro sedlové šití, přístroje na horkou vazbu, ořezávací stroje)

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
42991100 Stroje pro vazbu knih
42991000 Stroje pro tisk, brožování a vazbu knih
50530000 Opravy a údržba strojů a zařízení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucemburk), Štrasburk (Francie), Stockholm (Švédsko), Ispra (Itálie), Petten (Nizozemsko).

II.2.4)Popis zakázky:

9 strojů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 96
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Off-line dokončovací periferní zařízení (nezapojené nebo nezapojitelné ke kopírkám v položkách č. 1 až 4, ale musí umožňovat sofistikované závěrečné úpravy, které je třeba provést pro práci prováděnou na kopírkách v těchto položkách). Tato koncová zařízení mohou být vázací (lepení nebo svorkování) a dokončovací (řezačka na papír) systémy.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

uchazeč přiloží údaje o totožnosti a všechny dokumenty a informace požadované v bodě III.1 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze 1 specifikací.

Uchazeč musí předložit listinný důkaz s uvedením země, ve které má své ústředí nebo domovskou adresu dle požadavků práva své domovské země.

Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí pod trestem vyloučení na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy.

Poznámka: v případě, že mu bude zakázka zadána, musí každé seskupení předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

uchazeč musí poskytnout:

— kopie finančních výkazů (účetních rozvah a provozních účtů) za poslední 3 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,

— výpis o celkovém ročním obratu za poslední 3 finanční roky.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

• aby byl uchazeč vybrán, musí předložit důkaz o celkovém průměrném ročním obratu ve výši alespoň:

— 2 500 000 EUR v případě položky č. 1,

— 2 250 000 EUR v případě položky č. 2,

— 4 500 000 EUR v případě položky č. 3,

— 6 500 000 EUR v případě položky č. 4,

— 1 000 000 EUR v případě položky č. 5.

V případě, že budou podány nabídky na více položek, musí být celkový roční obrat alespoň stejný jako celkový součet minimálních částek požadovaných pro každou položku.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

uchazeč musí poskytnout:

— seznam hlavních referencí v Evropě na veřejné nebo soukromé zakázky realizované v uplynulých 5 letech. Tento seznam musí prokázat, že realizované dodávky a služby se týkají této zakázky. Proto musí být uvedeny následující informace: jména a adresy příjemců, popis strojů a další poskytnuté služby (údržba, aktualizace atd.), fakturované částky atd.,

— důkaz o tom, že uchazeč má systém řízení kvality (ISO 9001 nebo obdobu),

— důkaz o tom, že uchazeč má systém ekologického řízení (ISO 14001, EMAS nebo obdobu).

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

minimální požadavek: položky č. 1 až 4: poskytnutí alespoň 5 strojů v kategorii odpovídající položce, na kterou uchazeč podává nabídku; položka č. 5: poskytnutí alespoň 3 strojů.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/05/2016
Místní čas: 17:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 17/05/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně zmocněný zástupce na uchazeče (je nutno přeložit pas nebo průkaz totožnosti). Uchazeči, kteří mají v úmyslu se zúčastnit, musí písemně informovat oddělení OIB.02.002 Veřejné zakázky (bližší informace jsou uvedeny v bodě I.1 výše) nejpozději 2 pracovní dny před konáním otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

36 měsíců po zadání zakázky.

VI.3)Další informace:

1) Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1418

Zainteresované strany vyzýváme k registraci prostřednictvím internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici pro tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.

Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována; je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.

Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu.

2) Výkonné agentury mohou být zapojeny do zakázky jako veřejní zadavatelé (ovšem s omezením do 10 % celkové hodnoty zakázky pro všechny výkonné agentury dohromady), pokud nebudou oficiálně založeny nebo nebudou zakládány k datu zveřejnění výzvy k účasti v nabídkovém řízení, a nebude tedy možné je nijak oficiálně označit v dokumentaci výzvy k účasti v nabídkovém řízení.

3) Rámcová smlouva poběží po dobu 96 měsíců ode dne jejího vstupu v platnost. Nicméně konkrétní smlouvy o pronájmu či nákupu lze podepsat pouze během prvních 4 let doby trvání rámcové smlouvy.

4) Během 3 let po uzavření smlouvy bude moci veřejný zadavatel použít jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o veřejné zakázce týkající se nových služeb, které budou představovat opakování služeb podobných těm, jež byly přiděleny straně, které tuto zakázku zadal stejný veřejný zadavatel.

5) Pro další informace o účasti na výzvách k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení při zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

do 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/03/2016