Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 108238-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

01/04/2014    S64

Luxembursko-Luxemburg: Dodávka štatistických služieb týkajúcich sa parity kúpnej sily (PPP) pre kapitálové tovary

2014/S 064-108238

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 27.3.2014, 2014/S 61-102366)

Európska komisia, Eurostat, do rúk: Laurs Nørlund, rue Alcide de Gasperi, 2920Luxemburg, LUXEMBURSKO. E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Namiesto 

I.1) Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta):

[...]

Elektronický prístup k informáciám: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

[...]

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:

Časť 1: koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 týkajúceho sa tovarov v oblasti vybavenia – práca, ktorá sa má v rámci tejto výzvy na súťaž vykonať, bude zahŕňať 2 prekrývajúce sa zmluvy, z ktorých obe zahŕňajú obdobie prác v trvaní 29 mesiacov: k prvej zmluve patria činnosti týkajúce sa prieskumu na rok 2015, pričom druhá zmluva (so začiatkom v období od 1.7.2015 do 1.8.2015) zahŕňa činnosti týkajúce sa prieskumu na rok 2016.

Odhadovaný objem práce na 1 zmluvu predstavuje:

— približne 25 osobomesiacov (t. j. celkový objem približne 50 osobomesiacov),

— 37 1-dňových misií v krajinách.

Časť 2: koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 a 2016 v oblasti stavebníctva – práca bude trvať 29 mesiacov. Predpokladá sa, že celkový objem práce počas celého zmluvného obdobia bude:

— približne 50 osobomesiacov,

— ročne 6 až 7 misií určených na pomoc v krajine.

Viď 

I.1) Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta):

[...]

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

[...]

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah: (vrátane všetkých častí, predĺžení a opcií, ak je to uplatniteľné)

Časť 1: koordinácia prieskumu parity kúpnej sily (PPP) na vybavenie v roku 2015:

Trvanie práce bude 29 mesiacov. Predpokladá sa, že celkový objem práce počas celého zmluvného obdobia bude:

— približne 50 osobomesiacov,

— 37 1-dňových misií v krajinách.

Časť 2: koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 a 2016 v oblasti stavebníctva:

Práca, ktorá sa má vykonať v rámci tejto výzvy na súťaž, bude zahŕňať 2 prekrývajúce sa zmluvy, z ktorých každá zahŕňa obdobie prác v dĺžke 29 mesiacov: k prvej zmluve patria činnosti týkajúce sa prieskumu na rok 2015, pričom druhá zmluva (so začiatkom v období od 1.7.2015 do 1.8.2015) zahŕňa činnosti týkajúce sa prieskumu na rok 2016.

Odhadovaný objem práce na 1 zmluvu predstavuje:

— približne 25 osobomesiacov (t. j. celkový objem približne 50 osobomesiacov),

— ročne 6 až 7 misií určených na pomoc v krajine.