Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 109183-2021

05/03/2021    S45

Lucembursko-Lucemburk: Poskytování služeb externího auditu pro Evropský účetní dvůr

2021/S 045-109183

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 028-068039)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský účetní dvůr
Poštovní adresa: 12, rue Alcide De Gasperi
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU Luxembourg
PSČ: L-1615
Země: Lucembursko
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47157
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eca.europa.eu

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování služeb externího auditu pro Evropský účetní dvůr

Spisové číslo: AO 758
II.1.2)Hlavní kód CPV
79210000 Účetní a revizní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podávání nabídek je zadání zakázky na služby související s poskytováním služeb externího auditu pro Evropský účetní dvůr: audit roční účetní závěrky Účetního dvora za následující roky: 2021–2025 a přezkoumání některých náhodně vybraných vzorových transakcí provedených Účetním dvorem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/03/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 028-068039

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 01/04/2021
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 07/04/2021
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: