Diensten - 114142-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Ploiești: Reclamediensten

2018/S 051-114142

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, Str. Aurel Vlaicu nr. 22, Sorinel Vasile Oprea, Ploiești 100023, Roemenië. Telefoon: +40 740224005. Fax: +40 244593906. E-mail: sorin.oprea.PH@mfinante.ro

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 21.2.2018, 2018/S 036-079613)

Betreft:
CPV:79341000

Reclamediensten

Toe te voegen tekst:

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau achizitiei/achizitiilor

Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari cu 15 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

I.1) din Fisa de date

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Overige nadere inlichtingen

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 12.3.2018 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro.