Dodávky - 118053-2017

30/03/2017    S63    - - Dodávky - Oznámení o zadání zakázky - Omezené řízení 

Česká republika-Liberec: Počítače

2017/S 063-118053

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Technická univerzita v Liberci
46747885
Studentská 1402/2
Liberec
460 01
Česko
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Vaškovská
Tel.: +420 485353884
E-mail: zakazky@tul.cz
Kód NUTS: CZ051

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.tul.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.tul.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

007_KV_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů.

II.1.2)Hlavní kód CPV
30200000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Zavedení dynamického nákupního systému. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v rámci tohoto DNS budou dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů pro zadavatele a plnění s tím souvisejících závazků.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 30 000 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS – Kategorie „Výpočetní technika a příslušenství“

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30200000
30213000
30230000
30231000
30236000
30237000
30234000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ051
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 460 01 Liberec.

II.2.4)Popis zakázky:

Zavedení dynamického nákupního systému. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v rámci této kategorie DNS budou dodávky výpočetní techniky a příslušenství pro zadavatele a plnění s tím souvisejících závazků.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Zadavateli předpokládá u některých zakázek v rámci DNS financování z prostředků EU – např. projekt OP VVV.
II.2.14)Další informace

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena v zadávací dokumentaci a posléze budou obsaženy v rámci jednotlivých výzev.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS – Kategorie „Tonery“

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30125000
30125100
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ051
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 460 01 Liberec.

II.2.4)Popis zakázky:

Zavedení dynamického nákupního systému. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v rámci této kategorie DNS budou dodávky tonerů pro zadavatele a plnění s tím souvisejících závazků.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Zadavateli předpokládá u některých zakázek v rámci DNS financování z prostředků EU – např. projekt OP VVV.
II.2.14)Další informace

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena v zadávací dokumentaci a posléze budou obsaženy v rámci jednotlivých výzev.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Byl zřízen dynamický nákupní systém
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 025-043584
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1
Název:

007_KV_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů (Kategorie „Výpočetní technika a příslušenství“)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
24/03/2017
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 12
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Alicom s.r.o.
25044419
Komenského 2466/15a
Jablonec nad Nisou
466 01
Česko
E-mail: lubas@alicom.cz
Kód NUTS: CZ051
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Servodata a.s.
25112775
Jankovcova 1037/49
Praha 7
170 00
Česko
E-mail: konvalinkova@servodata.net
Kód NUTS: CZ010
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
AutoCont CZ a.s.
47676795
Hornopolní 3322/34
Ostrava-Moravská Ostrava
702 00
Česko
E-mail: nikos.romanopulos@autocont.cz
Kód NUTS: CZ080
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Premo s.r.o.
26251531
nám. Svobody 284
Buchlovice
687 08
Česko
E-mail: hajny@premocz.eu
Kód NUTS: CZ072
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
C System CZ a.s.
27675645
Otakara Ševčíka 840/10
Brno
636 00
Česko
E-mail: michal.kulik@csystem.cz
Kód NUTS: CZ064
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Cotrex PC, s.r.o.
00525154
Rýnovická 4
Jablonec nad Nisou
466 01
Česko
E-mail: klokocnik@cotrex.cz
Kód NUTS: CZ051
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Networksys a.s.
26178109
Plzeňská 1567/182
Praha 5
150 00
Česko
E-mail: stastna@networksys.cz
Kód NUTS: CZ010
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Your System, spol. s r.o.
00174939
Türkova 2319/5b
Praha 4
149 00
Česko
E-mail: jan.huspeka@ys.cz
Kód NUTS: CZ010
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Apeko Group s.r.o.
27999611
Vojenská 489
Líně
330 21
Česko
E-mail: koutnik@apeko.cz
Kód NUTS: CZ032
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
C Servis Liberec, s.r.o.
25022148
Poštovní nám. 24/7
Liberec 6
460 06
Česko
E-mail: v.chvojka@csliberec.cz
Kód NUTS: CZ051
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Ing. Josef Pelant
44611404
Seménkovice 2
Postoloprty
440 01
Česko
E-mail: jopel12701@gmail.com
Kód NUTS: CZ042
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
M Computers s.r.o.
26042029
B. Smetany 206
Dačice
380 01
Česko
E-mail: marek.vasicek@mcomputers.cz
Kód NUTS: CZ031
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 25 000 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 25 000 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2
Název:

007_KV_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů ( Kategorie „Tonery“)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
24/03/2017
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 7
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Alicom s.r.o.
25044419
Komenského 2466/15a
Jablonec nad Nisou
466 01
Česko
E-mail: lubas@alicom.cz
Kód NUTS: CZ051
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Premo s.r.o.
26251531
nám. Svobody 284
Buchlovice
687 08
Česko
E-mail: hajny@premocz.eu
Kód NUTS: CZ072
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
C System CZ a.s.
27675645
Otakara Ševčíka 840/10
Brno
636 00
Česko
E-mail: michal.kulik@csystem.cz
Kód NUTS: CZ064
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Cotrex PC, s.r.o.
00525154
Rýnovická 4
Jablonec nad Nisou
466 01
Česko
E-mail: klokocnik@cotrex.cz
Kód NUTS: CZ051
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Your System, spol. s r.o.
00174939
Türkova 2319/5b
Praha 4
149 00
Česko
E-mail: jan.huspeka@ys.cz
Kód NUTS: CZ010
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Apeko Group s.r.o.
27999611
Vojenská 489
Líně
330 21
Česko
E-mail: koutnik@apeko.cz
Kód NUTS: CZ032
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
C Servis Liberec, s.r.o.
25022148
Poštovní nám. 24/7
Liberec 6
460 06
Česko
E-mail: v.chvojka@csliberec.cz
Kód NUTS: CZ051
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 5 000 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 5 000 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

II.2.5) Hodnotící kritéria:

Pro kategorii „Výpočetní technika a příslušenství“: cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

Pro kategorii „Tonery“: cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/03/2017