Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 121760-2017

Beknopt weergeven

01/04/2017    S65

Luxemburg-Luxemburg: Restaurantdienst voor de Europese Rekenkamer

2017/S 065-121760

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 21.3.2017, 2017/S 056-103030)

Europese Rekenkamer, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURG. Contact: ECA Procurement Service. Tel. +352 4398-47611. Fax +352 4398-46667. E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu

In plaats van 

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

[...]

Perceel 1:

[...]

b) De gegadigden moeten een lijst verstrekken van 3 voorbeelden van vergelijkbare opdrachten die in de loop van de laatste 3 jaar zijn uitgevoerd en die elk een omzet vertegenwoordigen voor de gegadigde van minstens 500 000 EUR per jaar/per klant. De restaurantdiensten moeten absoluut bedrijfsrestaurantdiensten, ceremoniële diensten en diensten voor evenementen bevatten.

Elke referentie moet de volgende informatie bevatten:

— de naam van de klant (publiek- of privaatrechtelijk),

— een beknopte beschrijving van de verleende diensten (type diensten, bedrag, datum van uitvoering),

— door de klanten afgegeven verklaringen van goede uitvoering moeten bij elke referentie worden gevoegd.

c) De gegadigden [...]

Te lezen 

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

[...]

Perceel 1:

[...]

b) De gegadigden moeten een lijst verstrekken van 3 voorbeelden van vergelijkbare opdrachten die in de loop van de laatste 3 jaar zijn uitgevoerd en die elk een omzet vertegenwoordigen voor de gegadigde van minstens 500 000 EUR per jaar/per klant. De restaurantdiensten moeten absoluut bedrijfsrestaurantdiensten, ceremoniële diensten en diensten voor evenementen bevatten.

Elke referentie moet de informatie bevatten die wordt vermeld in de aankondiging van een opdracht.

Elk van de referentieopdrachten mag betrekking hebben op een deel (bedrijfsrestaurantdiensten of diensten voor evenementen en ceremoniële diensten) of het geheel van diensten. De onderneming moet echter aantonen te beschikken over ervaring met beide restaurantdiensten, die in ieder geval de volledige bereiding van de menu's ter plaatse inhoudt.

c) De gegadigden [...]