Služby - 121760-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

01/04/2017    S65

Luxembursko-Luxemburg: Prevádzkovanie stravovacích služieb v rámci Európskeho dvora audítorov

2017/S 065-121760

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 21.3.2017, 2017/S 056-103030)

Európsky dvor audítorov, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURSKO. Kontakt: ECA Procurement Service. Tel. +352 4398-47611. Fax +352 4398-46667. E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Namiesto 

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť:

(...)

Časť 1:

(...)

b) uchádzači musia poskytnúť zoznam s 3 príkladmi podobných zákaziek vykonaných za posledné 3 roky, pričom každá musí pre uchádzača predstavovať obrat vo výške aspoň 500 000 EUR za rok/za každého zákazníka. Stravovacie služby museli zahŕňať služby hromadného stravovania, ako aj služby pre podujatia a formálne príležitosti.

Každá referencia musí obsahovať nasledujúce informácie:

— meno zákazníka (súkromného alebo verejného),

— krátky opis poskytnutých služieb (typ služieb, hodnota, dátum vykonania),

— ku každej referencii musia byť priložené potvrdenia o uspokojivom vykonaní od zákazníkov;

c) uchádzači ...

Viď 

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť:

(...)

Časť 1:

(...)

b) uchádzači musia poskytnúť zoznam s 3 príkladmi podobných zákaziek vykonaných za posledné 3 roky, pričom každá musí pre uchádzača predstavovať obrat vo výške aspoň 500 000 EUR za rok/za každého zákazníka. Stravovacie služby museli zahŕňať služby hromadného stravovania, ako aj služby pre podujatia a formálne príležitosti.

Každá referencia musí obsahovať informácie určené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Príklady obstarávaní môžu zahŕňať všetky služby alebo ich časť (hromadné stravovanie alebo služby pre podujatia a formálne udalosti). Spoločnosť musí však preukázať svoje skúsenosti v obidvoma typmi stravovacích služieb vrátane všetkých prípadov celej prípravy menu na mieste;

c) uchádzači ...