Leveringen - 121794-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Szombathely: Elektriciteit

2019/S 053-121794

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
EKRSZ_12861114
Kossuth Lajos Utca 1-3.
Szombathely
9700
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Molnár Hajnalka
Telefoon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szombathely.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szombathely.hu

I.1)Naam en adressen
Szombathelyi Köznevelési Intézmények Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete
EKRSZ_19087632
Fő Tér 40.
Szombathely
9700
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Molnár Hajnalka
Telefoon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szombathely.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szombathely.hu

I.1)Naam en adressen
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
EKRSZ_57433763
Kossuth Lajos Utca 1-3.
Szombathely
9700
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Molnár Hajnalka
Telefoon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szombathely.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szombathely.hu

I.1)Naam en adressen
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény
EKRSZ_63039535
Bem József Utca 33.
Szombathely
9700
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Molnár Hajnalka
Telefoon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szombathely.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szombathely.hu

I.1)Naam en adressen
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
EKRSZ_72836611
Kisfaludy Sándor Utca 9.
Szombathely
9700
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Molnár Hajnalka
Telefoon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szombathely.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szombathely.hu

I.1)Naam en adressen
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_90235760
11-es Huszár Út 116.
Szombathely
9700
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Molnár Hajnalka
Telefoon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szombathely.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szombathely.hu

I.1)Naam en adressen
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár
EKRSZ_67602456
Dr. Antall József Tér 1.
Szombathely
9700
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Molnár Hajnalka
Telefoon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szombathely.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szombathely.hu

I.1)Naam en adressen
Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet
EKRSZ_23760417
Ady Endre Tér 40.
Szombathely
9700
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Molnár Hajnalka
Telefoon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szombathely.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szombathely.hu

I.1)Naam en adressen
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
EKRSZ_64031266
Markusovszky L. Utca 8.
Szombathely
9700
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Molnár Hajnalka
Telefoon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szombathely.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szombathely.hu

I.1)Naam en adressen
Szombathely Városi Vásárcsarnok
EKRSZ_25406780
Hunyadi Út 5-7.
Szombathely
9700
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Molnár Hajnalka
Telefoon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szombathely.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szombathely.hu

I.1)Naam en adressen
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
EKRSZ_42556637
Március 15. Tér 5.
Szombathely
9700
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Molnár Hajnalka
Telefoon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szombathely.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szombathely.hu

I.1)Naam en adressen
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft
EKRSZ_26461184
Rohonci Út 3.
Szombathely
9700
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Molnár Hajnalka
Telefoon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szombathely.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szombathely.hu

I.1)Naam en adressen
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
EKRSZ_94070444
Széll Kálmán Utca 4.
Szombathely
9700
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Molnár Hajnalka
Telefoon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
NUTS-code: HU222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szombathely.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szombathely.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Villamos energia 2018

Referentienummer: EKR000686312018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mennyiség: 11267976 kWh. A teljes mennyiséghez képest -30 % eltérés lehetséges.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 236 064 097.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szombathely, Felsőcsatár és Budapest a műszaki leírás mellékletét képező összesített fogyasztási hely lista szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szerződött mennyiség (MÉF): 11267976 kWh/2 év

A teljes mennyiséghez képest - 30 % eltérés lehetséges, fogyasztási tolerancia szempontjából a POD-ok szerződött villamos energia mennyiségét összevontan kell kezelni.

Elszámolás a tényleges fogyasztás szerinti, mennyiség a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 44. §-a alapján mért tényleges fogyasztás szerinti, így a beszerzés tényleges mennyisége a mérési helyeken egyedi mérés alapján, a fogyasztásnak megfelelően alakul. Ajánlatkérő napi, heti, havi igénybejelentést nem ad, kizárólag éves igényt ad meg.

A teljesítés során a villamos energiáról szóló a 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet, előírásaira kell figyelemmel lenni. A szolgáltatott villamos energia minősége az MSZ EN 50160 és az MSZ1-ben meghatározott előírásoknak feleljen meg.

Az újonnan bekapcsolásra kerülő fogyasztási helyek részére, az adott felhasználóra érvényes ajánlati áron nyertes ajánlattevő a szerződéses időtartamon belül szabadpiaci villamos energia ellátást nyújt.

Felhasználási helyek száma: 108.

A nyertes ajánlattevő díjmentesen biztosítja közös ajánlatkérők számára az ellátással kapcsolatos mérlegköri tagságot és a mérlegköri tagsággal kapcsolatos valamennyi szolgáltatást. A nyertes ajánlattevő által kezelt villamos energia piaci mérlegkörhöz történő csatlakozási szerződésre vonatkozó tervezetet a nyertes ajánlattevő bocsátja ajánlatkérők rendelkezésére.

Közös ajánlatkérő menetrendadási kötelezettség nélküli teljes ellátás alapú szerződést kötnek nyertes ajánlattevővel, a menetrendadási kötelezettség hiányáért nyertes ajánlattevő díjat nem kér.

Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy közös ajánlatkérők (felhasználók) részére külön-külön, fogyasztási helyenként részletes bontást tartalmazó gyűjtőszámlát bocsájt ki.

Nyertes ajánlattevő a teljesítéssel érintett felhasználási helyek egésze vonatkozásában közös ajánlatkérők külön írásos meghatalmazása alapján díjmentesen biztosítja a kereskedőváltás végrehajtását a teljesítési időszak kezdő időpontjára, a végrehajtás során annak lebonyolításában közös ajánlatkérők nevében teljes körűen eljár külön díjazás nélkül.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A részajánlat tétel kizárásának indoka: Több szerződés esetén az egyes szerződések keretében beszerzett energia mennyisége alacsonyabb, így a szolgáltatások árképzésére figyelemmel a fajlagos energiaköltség magasabb lenne, amely ellentétes a hatékony és felelős gazdálkodás elvével.

Az ajánlati árat HUF/kWh egységárban kell megadni.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 210-479677
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EKR000686312018
Benaming:

Villamos energia 2018

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_24156576
Szentendrei Út 207-209.
Budapest
1031
Hongarije
Telefoon: +36 202302785
E-mail: mvmptender@mvmp.hu
NUTS-code: HU
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 236 064 097.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § alapján:

b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):

MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) 12898019-2-44

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban:

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) 25343502-2-44

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 12928130-2-44

E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.) 24765648-2-44

MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) 12898019-2-44

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019