Dodávky - 122099-2023

28/02/2023    S42

Česko-Hradec Králové: Lůžka pro použití ve zdravotnictví

2023/S 042-122099

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 020-053263)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Královéhradecký kraj
Národní identifikační číslo: 70889546
Poštovní adresa: Pivovarské náměstí 1245/2
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 50003
Země: Česko
E-mail: vz@cirihk.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové - dodávka elektrických polohovacích lůžek

Spisové číslo: CIRI/2023/071
II.1.2)Hlavní kód CPV
33192100 Lůžka pro použití ve zdravotnictví
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace elektrických polohovacích lůžek dle technické specifikace předložené zadavatelem a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/02/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 020-053263

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 27/02/2023
Místní čas: 14:00
Má být:
Datum: 03/03/2023
Místní čas: 14:00
Číslo oddílu: IV.2
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 27/02/2023
Místní čas: 14:00
Má být:
Datum: 03/03/2023
Místní čas: 14:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Předchozím formulářem č. F2023-007218 došlo ke změně lhůty pro podání nabídek na 1. 3. 2023 v rámci VDZ č. 2.