Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Dodávky - 124986-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

13/04/2016    S72

Taliansko-Ispra: Rámcová zmluva na dodávku nástrojov/monitorovacích systémov na monitorovanie výkonu motorov, hnacích prvkov a batérií a technická pomoc v prípade cestných testov a testov v laboratóriách VELA

2016/S 072-124986

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 12.3.2016, 2016/S 051-083936)

Európska komisia, Joint Research Centre (JRC), Institute for Energy and Transport, via Enrico Fermi 2749 (TP 581), 21027 Ispra VA, TALIANSKO. E-mail: JRC-ISPRA-IET-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

14.4.2016.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

19.4.2016 (10:00) miestneho času.

[...]

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

21.4.2016.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

26.4.2016 (10:00) miestneho času.

[...]