Dodávky - 124987-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

13/04/2016    S72

Belgie-Brusel: Dodávka nábytku pro jesle, mateřskou školku a dětská pečovatelská zařízení s provedením montáže nebo bez ní

2016/S 072-124987

Oznámení o opravě

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 16.2.2016, 2016/S 032-051093)

Evropská komise, CSM 1 05/43, 1049 Bruxelles, BELGIE. Contact: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Namísto 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

18.4.2016 (17:30), místní čas.

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

22.4.2016 (10:00), místní čas.

(...)

Čtěte 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

2.5.2016 (17:30), místní čas.

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

11.5.2016 (10:00), místní čas.

(...)

Tato oprava aktualizuje oznámení o opravě zveřejněné v „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, 30.3.2016, 2016/S 062-106283.